Štruktúrovaný kurz ERASMUS + v španielskej Málage – Digitálna trieda

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch od 27.11 – 1.12. 2023 naši štyria pedagogický zamestnanci našej školy zúčastnili a úspešne absolvovali štruktúrovaný kurz Erasmus+ v španielskej Málage. Kurz Digitálna trieda bol zameraný na využitie rôznych aplikácií na spestrenie vyučovania. Počas kurzu sa naši pedagógovia oboznámili s online platformami ako Google Account Tools, Symbaloo, Canva, BeFunky, Scratch, Me (QR) a Edpuzzle. Kurz hodnotíme ako prínosný a veríme, že naši učitelia … >>

JOB SHADOWING – POZOROVANIE PRI PRÁCI

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 23. – 25. októbra 2023 našu školu navštívia dvaja kolegovia zo Střední průmyslové školy dopravní, a. s. z Prahy. Ich cieľom je tzv. job shadowing (pozorovanie pri práci) – aktivita, ktorú je možné realizovať v rámci projektov ERASMUS+. Počas obdobia, ktoré strávia na našej škole sa zúčastnia vybraných hodín odborných vyučovacích hodín, konzultácií s vedením školy a učiteľmi. Zaujíma ich najmä spôsob vyučovania odborných … >>

Organizujeme medzinárodnú konferenciu k projektu 3D4auto – ERASMUS+

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V tomto školskom roku končíme dvojročnú spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu ERASMUS+, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel. Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a lepšie pripraviť absolventov pre trh práce. Pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú … >>

Digital competences for educators, v rámci projektu Erasmus+.

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Naši učitelia sa v dňoch 13. až 20. augusta 2023 sa zúčastnili štruktúrovaného kurzu s názvom Digital competences for educators na Cypre cez projekt ERASMUS +. V úvode kurzu predstavili našu školu, svojim kolegom zo Španielska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa taktiež zúčastnili kurzu. Na kurze sa dozvedeli nové trendy v oblasti digitálnych kompetencií vo využívaní technológií vo vyučovacom procese, predovšetkým v používaní umelej inteligencia, ale taktiež boli … >>

Stáž v Českej republike cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V tomto školskom roku ďalší žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa okrem stáže žiakov v Španielsku, zúčastnili v dňoch  14. 05. – 27. 05. 2023 aj odbornej stáže v Českej republike v meste Havířov cez program ERASMUS+. Do projektu bolo zapojených celkovo 10 žiakov II. a III.  ročníka, ktorých sme vybrali na  základe zadaných kritérií. Ich účasť na  tejto stáži prospela k zlepšeniu vzdelávacích … >>

Stáž v Córdobe cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V dňoch od 14. do 27. mája 2023 dostalo 10 žiakov našej školy príležitosť zúčastniť sa na odbornej stáži v Španielsku. Naši žiaci si tam odpracovali plných 10 pracovných dní, teda 2 týždne. Na stáži v zahraničí sa zúčastnilo 8 chlapcov a 2 dievčatá. Projekt sa mohol uskutočniť vďaka peniazom z grantu Erasmus plus. Žiaci našej školy pracovali v rôznych spoločnostiach, logistických, v skladoch, v autoservisoch a podobne. Vyskúšali si prácu v rôznych … >>

Projekt Erasmus +, Jobshadowing

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 20. – 22. 3. 2023 sa zúčastnili naši učitelia odborných predmetov Cestné vozidlá, Diagnostika motorových vozidiel a Elektronika motorových vozidiel na projekte Erasmus +, Jobshadowing na škole Střední průmyslová škola dopravní, a.s. v Prahe. Učitelia absolvovali exkurziu po budove školy a boli oboznámení so školským vzdelávacím programom a s priebehom maturitných skúšok. Následne absolvovali pozorovanie pedagógov pri praci na odborných predmetoch. Úlohou učiteľov … >>

Stretnutie našich učiteľov so zahraničnými partnermi v Portugalsku

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V školskom roku 2021/2022 učitelia našej školy nadviazali spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies). Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom … >>

Štrukturovaný kurz – Automatické prevodovky cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Naši učitelia odborných predmetov sa zúčastnili štrukturovaného kurzu zameraného na tému automatické prevodovky v Českej republike – Praha, ktoré bolo realizované pracovníkmi firmy Bosch. Kurz bol rozdelený do dvoch častí a to teoretickej a praktickej. Hlavná pozornosť bola venovaná konštrukčnej časti automatických prevodoviek s funkčnou nadväznosťou meniča krútiaceho momentu, olejového čerpadla, jednotlivých snímačov, mechatroniky, prevodov a náplní až po činnosť riadiacej jednotky. Akcent … >>

Štrukturovaný kurz – EFQM model

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V hlavnom meste Lotyšska, Rige sme absolvovali stáž na tému Ako vybudovať dokonalosť organizácie v školách. V kurze sme sa dozvedeli ako dosiahnuť dokonalosť organizácie v školskom prostredí na základe 9 kritérií dokonalosti, implementácie procesu dokonalosti vrátane sebahodnotenia a využitia rôznych podporných metód, aspektu neustáleho zlepšovania a na základného konceptu EFQM (najpoužívanejší Európsky model dokonalosti). Teoretická časť bola kombinovaná s praktickou časťou. Pracovali sme v skupinách na jednotlivých úlohách. … >>