Stretnutie našich učiteľov so zahraničnými partnermi v Portugalsku

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V školskom roku 2021/2022 učitelia našej školy nadviazali spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies).
Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a lepšie pripraviť absolventov pre trh práce. Projekt je financovaný z programu ERASMUS+ a naša škola je koordinátorom projektu
V dňoch 5. – 6. decembra 2022 sa uskutočnilo nadnárodné projektové stretnutie zástupcov všetkých partnerov projektu v Portugalsku, v meste Espinho. Účastníci boli oboznámení s finálnou verziou prvého produktu projektu – učebného textu, ktorý bude pomôckou pre odborných učiteľov pri vyučovaní 3D tlače v školách. Pripomienkovali vytvorené animačné videá k jednotlivým častiam učebného textu a dohodli sa na zverejnení finálneho textu so zodpovedajúcimi testovými otázkami online na vytvorenom portáli. Všetky ďalšie informácie o projekte sa nachádzajú na webovej stránke projektu www.3D4auto.sk
V dňoch 5. – 9. decembra 2022 sa štyria učitelia našej školy zúčastnili vyučovacej aktivity zameranej na zvládnutie 3D tlače automobilových komponentov v portugalskej strednej odbornej škole CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA.