Úradná tabuľa

Povinné informácie


Názov školy
Stredná priemyselná škola dopravná

Sídlo školy
Kvačalova 20
821 08 Bratislava 2

Kontaktné údaje
Tel.: +421 55 56 56 76,  02/55 56 56 76 e-mail: spsdkvacalova@sps-dopravna.sk

IČO
30775311

DIČ
2021465413

Číslo bankového účtu
SK76 8180 0000 0070 0047 3969

Právna forma školy
Rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ školy
Bratislavský samosprávny kraj

Pracovisko školy
Kvačalova 20 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov