Erasmus Days 2020

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V tomto školskom roku sa aj naši žiaci zapojili do aktivity ErasmusDays 2020, ktoré sa na celom svete uskutočnia v dňoch 15. – 17. 10. 2020. Keďže momentálne trvá nepriaznivá epidemiologická situácia z dôvodu ochorenia COVID-19,  prepravili sme on-line alternatívu. Dňa 15. 10 2020 žiaci SPŠD absolvujú on-line kvíz v anglickom jazyku o bratislavských hradoch zameraný na ich históriu, rekonštrukciu, povesti a legendy o nich. Výsledky kvízu … >>

“Je elektromobil ekologický? Telemetria nám môže napomôcť!”

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

V tomto období naša škola Stredná priemyselná škola dopravná spolupracuje  na projekte s názvom “Je elektromobil ekologický? Telemetria nám môže napomôcť!” Spolupráca na projekte bude prebiehať so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej v Bratislave. Projekt je zameraný na využitie telemetrie v automobilovom priemysle a v doprave. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie telemetrie na učebnej pomôcke elektromobil – štvorkolka VELOX-X-TRIKE. Tento ekologický dopravný prostriedok – elektromobil naša škola získala … >>

Projekt Karting na školách

sps_dopravna_bratislavaProjekty

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zúčastňuje projektu Karting na školách ako jedna z desiatich stredných škôl v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorých študijné zameranie je orientované na dopravu a dopravné prostriedky. Realizátorom projektu je Občianske združenie #SpoluSmeViac. Karting na školách – finále      Výsledky – 2. finálové kolo   Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Združenia automobilového priemyslu … >>

Projekt Erasmus+

sps_dopravna_bratislavaErasmus +, Projekty

KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  20. 05. – 03. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+. Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je zvýšenie kvality praktickej prípravy našich žiakov a tým … >>

Projekt Comenius multilaterálne školské partnerstvá

sps_dopravna_bratislavaProjekty

V školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 bude SPŠD, Kvačalova 20 v Bratislave jednou zo štyroch partnerských škôl, ktoré budú spolupracovať v rámci projektu s názvom „ Vývin kvality vyučovacieho procesu v škole v rámci výučby logistiky“. Naši žiaci a učitelia jazyka nemeckého  sa od septembra 2011 zapojili do práce s učiteľmi a žiakmi z nasledujúcich škôl: BZ Rorschach-Rheintal vo Švajčiarsku (koordinujúca škola) Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen Hamburg … >>

Projekt Leonardo da Vinci

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 25. júna 2010 bol našej škole schválený finančný príspevok na projekt Teaching methods in English v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci – Partnerstvá. Tento príspevok bol určený na realizáciu mobilít našich učiteľov do partnerských škôl v krajinách: Nórsko (Thor Heyerdahl Upper Secondary School), Nemecko (Staatliche Berufsoberschule Landshut), Španielsko (IES „ÁNGEL DE SAAVEDRA“), Rumunsko (Colegiul National Gheorghe Vranceanu) . Cieľom projektu  Teaching methods in English bolo porovnanie … >>

Projekt Biomasa

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Názov projektu: STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE Program: LIFE+www.ec.europa.eu/environment/life Akronym projektu: SMAPUDE_LIFE Číslo projektu: LIFE12 INF/SK/000165 Organizátor: BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk Doba realizácie: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016 Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody Cieľové skupiny: Experti … >>

Projekt Nadácia VW Slovakia

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 12. decembra 2013 bol našej škole rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia schválený projekt Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky v rámci vyhláseného grantového programu Stredné školy a technika – Autoelektronika   Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na zavedenie učebnej pomôcky – stavebnice – do vyučovacieho procesu v  v rámci teoretickej i praktickej prípravy žiakov s cieľom zvýšiť ich pripravenosť pre trh práce … >>

Akcie školy

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Návšteva filmového predstavenia – 20. decembra 2019 – žiaci IV.B M. R. Štefánik – Generál – Osloboditeľ – 20. decembra 2019 – žiaci III.B, I.C Výstava “November 89” a SLOVAK PRESS PHOTO 2019 – 20. decembra 2019 – žiaci II.B, III.C, II.C Zbierka pre onkológiu – 20. decembra 2019 – žiaci III.A Prehliadka centra Bratislavy v anglickom jazyku – 20. decembra 2019 – žiaci II.A Nočné … >>

Medzinárodné projekty International Education

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Prvý medzinárodný projekt sme na našej škole realizovali v roku 1996 s podporou Národnej kancelárie Socrates so strednými školami v Belgicku, Nemecku a Španielsku. V tom období však nebolo možné v rámci grantu uskutočniť aj medzinárodnú výmenu žiakov. A preto v roku 1999, keď sa trojročný cyklus projektu Socrates skončil, rozhodli sme sa pridať k ďalším desiatim európskych stredným školám zo šiestich krajín a podpísať dokument, v ktorom … >>