Stáž v Córdobe cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V dňoch od 14. do 27. mája 2023 dostalo 10 žiakov našej školy príležitosť zúčastniť sa na odbornej stáži v Španielsku. Naši žiaci si tam odpracovali plných 10 pracovných dní, teda 2 týždne. Na stáži v zahraničí sa zúčastnilo 8 chlapcov a 2 dievčatá. Projekt sa mohol uskutočniť vďaka peniazom z grantu Erasmus plus.

Žiaci našej školy pracovali v rôznych spoločnostiach, logistických, v skladoch, v autoservisoch a podobne. Vyskúšali si prácu v rôznych odvetviach súvisiacich so štúdiom na Strednej priemyselnej škole dopravnej.

Naši žiaci nielen že si vyskúšali prácu v zahraničí, ale naučili sa čo-to aj o financiách. Nabrali nové skúsenosti v oblasti finančnej gramotnosti, keďže sa museli o seba vedieť postarať v zahraničí, hospodáriť so svojím vreckovým a podobne. Pre niektorých to bola prvá takáto skúsenosť. Okrem naberania pracovných zručností sa žiaci iste zlepšili aj v angličtine, ktorá bola pre nich  dorozumievacím jazykom vo formách. Naučili sa však aj základné slovíčka v španielčine. Takáto stáž má však aj ďalšie benefity. Pre niektorých žiakov to bola vôbec prvá pracovná skúsenosť. Učili sa ako manažovať svoj čas v práci, ďalej pracovať na základe pokynov nadriadeného, plniť si zodpovedne svoje úlohy a pod. Je to naozaj cenná skúsenosť.

Pobyt nebol len o práci, žiaci samozrejme mali aj svoj voľný čas. Vo voľnom čase v spoločnosti svojich dvoch sprevádzajúcich učiteliek dostali príležitosť prezrieť si krásne, historické mesto Córdoba, navštíviť mnohé múzeá, galérie a iné pamiatky. Samozrejme sa oboznámili aj s miestnou kultúrou, ochutnali španielske špeciality, navštívili mesto Sevilla a zažili veľa nových vecí. V spoločnosti svojich spolužiakov si vymýšľali aj rôzne iné aktivity.