Projekt Comenius multilaterálne školské partnerstvá

sps_dopravna_bratislavaProjekty

V školských rokoch 2011/2012 a 2012/2013 bude SPŠD, Kvačalova 20 v Bratislave jednou zo štyroch partnerských škôl, ktoré budú spolupracovať v rámci projektu s názvom „ Vývin kvality vyučovacieho procesu v škole v rámci výučby logistiky“. Naši žiaci a učitelia jazyka nemeckého  sa od septembra 2011 zapojili do práce s učiteľmi a žiakmi z nasledujúcich škôl: BZ Rorschach-Rheintal vo Švajčiarsku (koordinujúca škola) Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen Hamburg … >>

Projekt Leonardo da Vinci

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 25. júna 2010 bol našej škole schválený finančný príspevok na projekt Teaching methods in English v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci – Partnerstvá. Tento príspevok bol určený na realizáciu mobilít našich učiteľov do partnerských škôl v krajinách: Nórsko (Thor Heyerdahl Upper Secondary School), Nemecko (Staatliche Berufsoberschule Landshut), Španielsko (IES „ÁNGEL DE SAAVEDRA“), Rumunsko (Colegiul National Gheorghe Vranceanu) . Cieľom projektu  Teaching methods in English bolo porovnanie … >>

Projekt Biomasa

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Názov projektu: STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE Program: LIFE+www.ec.europa.eu/environment/life Akronym projektu: SMAPUDE_LIFE Číslo projektu: LIFE12 INF/SK/000165 Organizátor: BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk Doba realizácie: 01. 09. 2013 – 31. 08. 2016 Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody Cieľové skupiny: Experti … >>

Projekt Nadácia VW Slovakia

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 12. decembra 2013 bol našej škole rozhodnutím komisie Nadácie Volkswagen Slovakia schválený projekt Kvalitnejšia príprava absolventov pre trh práce zavedením učebnej pomôcky do odbornej učebne autodiagnostiky v rámci vyhláseného grantového programu Stredné školy a technika – Autoelektronika   Charakteristika projektu: Projekt je zameraný na zavedenie učebnej pomôcky – stavebnice – do vyučovacieho procesu v  v rámci teoretickej i praktickej prípravy žiakov s cieľom zvýšiť ich pripravenosť pre trh práce … >>

Akcie školy

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Návšteva filmového predstavenia – 20. decembra 2019 – žiaci IV.B M. R. Štefánik – Generál – Osloboditeľ – 20. decembra 2019 – žiaci III.B, I.C Výstava „November 89“ a SLOVAK PRESS PHOTO 2019 – 20. decembra 2019 – žiaci II.B, III.C, II.C Zbierka pre onkológiu – 20. decembra 2019 – žiaci III.A Prehliadka centra Bratislavy v anglickom jazyku – 20. decembra 2019 – žiaci II.A Nočné … >>

Medzinárodné projekty International Education

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Prvý medzinárodný projekt sme na našej škole realizovali v roku 1996 s podporou Národnej kancelárie Socrates so strednými školami v Belgicku, Nemecku a Španielsku. V tom období však nebolo možné v rámci grantu uskutočniť aj medzinárodnú výmenu žiakov. A preto v roku 1999, keď sa trojročný cyklus projektu Socrates skončil, rozhodli sme sa pridať k ďalším desiatim európskych stredným školám zo šiestich krajín a podpísať dokument, v ktorom … >>