Medzinárodné projekty International Education

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Prvý medzinárodný projekt sme na našej škole realizovali v roku 1996 s podporou Národnej kancelárie Socrates so strednými školami v Belgicku, Nemecku a Španielsku. V tom období však nebolo možné v rámci grantu uskutočniť aj medzinárodnú výmenu žiakov. A preto v roku 1999, keď sa trojročný cyklus projektu Socrates skončil, rozhodli sme sa pridať k ďalším desiatim európskych stredným školám zo šiestich krajín a podpísať dokument, v ktorom … >>