Digital competences for educators, v rámci projektu Erasmus+.

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Naši učitelia sa v dňoch 13. až 20. augusta 2023 sa zúčastnili štruktúrovaného kurzu s názvom Digital competences for educators na Cypre cez projekt ERASMUS +. V úvode kurzu predstavili našu školu, svojim kolegom zo Španielska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa taktiež zúčastnili kurzu. Na kurze sa dozvedeli nové trendy v oblasti digitálnych kompetencií vo využívaní technológií vo vyučovacom procese, predovšetkým v používaní umelej inteligencia, ale taktiež boli … >>

Participatívny rozpočet

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

Naša škola sa zapojila do projektu s názvom Participatívny rozpočet, ktorý je financovaný našim zriaďovateľom – Bratislavským samosprávnym krajom. Víťazným návrhom sa stal projekt s názvom oddychová zóna od žiakov z I.B triedy. Oddychová zóna bude situovaná pred učebňou nemeckého jazyka. Výhercom blahoželáme a dúfame, že Vám oddychová zóna spríjemní chvíle na našej škole.          

Stáž v Českej republike cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V tomto školskom roku ďalší žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa okrem stáže žiakov v Španielsku, zúčastnili v dňoch  14. 05. – 27. 05. 2023 aj odbornej stáže v Českej republike v meste Havířov cez program ERASMUS+. Do projektu bolo zapojených celkovo 10 žiakov II. a III.  ročníka, ktorých sme vybrali na  základe zadaných kritérií. Ich účasť na  tejto stáži prospela k zlepšeniu vzdelávacích … >>

Stáž v Córdobe cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V dňoch od 14. do 27. mája 2023 dostalo 10 žiakov našej školy príležitosť zúčastniť sa na odbornej stáži v Španielsku. Naši žiaci si tam odpracovali plných 10 pracovných dní, teda 2 týždne. Na stáži v zahraničí sa zúčastnilo 8 chlapcov a 2 dievčatá. Projekt sa mohol uskutočniť vďaka peniazom z grantu Erasmus plus. Žiaci našej školy pracovali v rôznych spoločnostiach, logistických, v skladoch, v autoservisoch a podobne. Vyskúšali si prácu v rôznych … >>

Múzeum holokaustu v Seredi.

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Aj tento rok sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Navštevujeme aj takéto miesta, pretože vieme, že si treba pripomínať historické udalosti  a vedieť, že nie všetko čo máme je samozrejmosť. Žiaci sa zúčastnili aj prednášky na tému Holokaust a deti a prezreli si výstavu s komentovaným sprievodom.

Exkurzia v otvorenom múzeu rímskeho mesta Carnuntum v Rakúsku

AdminAktuálne, Novinky zo školy

V piatok, 19. mája sa žiaci 1.A a 1. B triedi zúčastnili zahraničnej exkurzie v krásnom otvorenom múzeu rímskeho mesta Carnuntum v Rakúsku. Počasie prialo a študenti si mohli pozrieť toto zaujímavé miesto v plnej kráse – videli a pozreli si rímske rekonštrukcie domu plebejcov, ako aj rímsku Villu Urbana, zoznámili sa aj s rímskym umením, rímskou kuchyňou a čerešničkou na torte bolo aj návšteva … >>

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania PZ a OZ Strednej priemyselnej školy dopravnej v školskom roku 2022/2023

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania PZ a OZ Strednej priemyselnej školy dopravnej v školskom roku 2022/2023 V zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne: V období od 1. februára do 30. apríla 2023 sa na SPŠD realizovalo aktualizačné vzdelávanie pod názvom Implementácia nových … >>

Projekt Erasmus +, Jobshadowing

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 20. – 22. 3. 2023 sa zúčastnili naši učitelia odborných predmetov Cestné vozidlá, Diagnostika motorových vozidiel a Elektronika motorových vozidiel na projekte Erasmus +, Jobshadowing na škole Střední průmyslová škola dopravní, a.s. v Prahe. Učitelia absolvovali exkurziu po budove školy a boli oboznámení so školským vzdelávacím programom a s priebehom maturitných skúšok. Následne absolvovali pozorovanie pedagógov pri praci na odborných predmetoch. Úlohou učiteľov … >>

Stretnutie našich učiteľov so zahraničnými partnermi v Portugalsku

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V školskom roku 2021/2022 učitelia našej školy nadviazali spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies). Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom … >>

Smart Green Mobility: Vzdelávacie kurzy o e-mobilite pre školy sú spustené. Stačí sa zadarmo registrovať

Zlatica BaxováAktuálne, Novinky zo školy

Prostredníctvom desiatich videí, v ktorých odborníci z daného odboru odpovedajú na zaujímavé otázky z oblasti zelenej mobility, sa študenti dozvedia všetko dôležité o témach: Zelená mobilita a postoj EÚ, SR a ČR Alternatívne pohony motorových vozidiel Nabíjanie elektromobilov, súčasnosť a plány do budúcna Povinná výstavba nabíjacej infraštruktúry Energetická infraštruktúra + Energetický mix Vývoj, výroba a recyklácia batérií Bezpečnosť a servisné zásahy pri elektromobiloch Súčasná ponuka … >>