Aktuálne zloženie školského parlamentu

1.

Miroslav Horváth - predseda

III.A

2.

Roman Horňáček  - podpredseda

III.B

3.

Peter Jakub Eršek

IV.A

4.

Barbora Matkovičová

IV.B

5.

Matúš Almáši

IV.C

6.

Patrik Veselý

III.C

7.

 Lukáš Hájek

II.A

8.

Nikolayev Maximilián

II.B

9.

Michal Kašuba

I.A

10.

Veronika Kurucová

I.B

11.

Monika Mihályová

I.C

Štatút_školského_parlamentu