Aktuálne zloženie Žiackej školskej rady

1.

Miroslav Horváth - predseda

II.A

2.

Roman Horňáček  - podpredseda

II.B

3.

Patrik Král

IV.C

4.

Monika Árvaiová

IV.B

5.

Barbora Matkovičová

III.B

6.

Matúš Almáši

III.C

7.

Lukáš Rybár

I.B

8.

Jakub Peter Érsek

III.A

9.

Lukáš Hájek

I.A

10.

Patrik Veselý

II.C

11.

Rastislav Mackovich

IV.A

Štatút_žiackej_školskej_rady