Maturitné skúšky

Maturitné skúšky budeš robiť z povinných predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odborných predmetov, praktická časť odborných predmetov. Ako cudzí jazyk si môžeš vybrať anglický alebo nemecký jazyk. Ak si trúfneš, môžeš si vybrať aj dobrovoľný maturitný predmet: matematiku.

Termíny maturitných skúšok

Dátum

písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Dátum

písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

Dátum

externá časť maturitnej skúšky z matematiky

Pozri sa na video o maturite

Odborná zložka maturitnej skúšky

Odborná zložka maturitnej skúšky - skladá sa z dvoch povinných predmetov: teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

 

Termíny odbornej skúšky


 

07. – 11. jún 2021

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

07. – 11. jún 2021

Ústne maturitné skúšky

 

Odborná skúška v detailoch

 

Technika a prevádzka dopravy


Témy komplexných odborných prác

Prevádzka a ekonomika dopravy


Témy komplexných odborných prác

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách


Témy komplexných odborných prác
 

Potrebuješ s niečím poradiť?


Opýtaj sa svojho učiteľa