Maturitné skúšky

Maturitné skúšky budeš robiť z povinných predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odborných predmetov, praktická časť odborných predmetov. Ako cudzí jazyk si môžeš vybrať anglický alebo nemecký jazyk. Ak si trúfneš, môžeš si vybrať aj dobrovoľný maturitný predmet: matematiku.

Termíny maturitných skúšok

12. marca  2024

písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

13. marca 2024

písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka

14. marca 2024

externá časť maturitnej skúšky z matematiky

Pozri sa na video o maturite

Odborná zložka maturitnej skúšky

Odborná zložka maturitnej skúšky - skladá sa z dvoch povinných predmetov: teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

 

Termíny odbornej skúšky


 

06. – 10. máj 2024

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

20. máj 2024 – 24. máj 2024

Ústne maturitné skúšky

 

Odborná skúška v detailoch

 

Technika a prevádzka dopravy


Témy komplexných odborných prác

Prevádzka a ekonomika dopravy


Témy komplexných odborných prác

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách


Témy komplexných odborných prác
 

Potrebuješ s niečím poradiť?


Opýtaj sa svojho učiteľa