Organizácia školského roka


Najdôležitejšie termíny školského roka 2021/22Udalosť
Termín
Otvorenie školského roka
02. september 2021

Stretnutie s rodičmi

Žiadosť o zadanie KOP

Župné školy

Jesenné prázdniny

Týždeň vedy a techniky

06. september 2021  I a II. ročník,                  07.  september 2021  III a IV. ročník

09. september 2021

08. október 2021

28. – 29. október 2021

08. – 12. november 2021

 

Deň otvorených dverí SPŠD

 

10. november 2021

Konzultačné stretnutie s rodičmi
29. november 2021
Vianočné prázdniny
23. december 2021 – 7. január 2022
Konzultačné stretnutie s rodičmi
17. január 2022
Koniec I. polroka, vydávanie výpisov z Katalógových listov
29. január 2022
Polročné prázdniny
04. február 2022
Deň otvorených dverí SPŠD
09. február 2022
Odovzdávanie KOP
22. február 2022
Jarné prázdniny
28. február 2022 – 04. marec 2022
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
14. marec 2022
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
15. marec 2022
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
16. marec 2022
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky
17. marec 2022
Veľkonočné prázdniny
14. – 19. apríl 2022
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
09. – 12. máj 2022
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín:  02. máj 2022
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
2. termín:  09. máj 2022
Rozlúčka maturantov so školou
13. máj 2022
Ústne maturitné skúšky
23. – 27. máj 2022
Súvislá odborná prax žiakov II. a III. ročníka
23. máj 2022 – 03. júna 2022
Dvojtýždenná odborná stáž žiakov v Českej republike v rámci programu ERASMUS+
16. – 27. máj 2022
Konzultačné stretnutie s rodičmi
30. máj 2022
Obhajoba prác vybranej témy v anglickom, resp. nemeckom jazyku žiakov III. ročníka
06. jún 2022
„Deň IKT na Kvačalke 2022“
09. jún 2022
Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022
30. jún 2022
 
 
 
 
 
 
 
 

Riadny termín stretnutia s rodičmi

sa uskutoční 06 a 07. septembra 2021 vždy  o 16.30 hod.                                                                                                                          06. septembra 2021 pre I a II. ročník           07. septembra 2021 pre III a IV. ročník

Termíny konzultačných stretnutí s rodičmi

sa uskutočnia vždy od 16.30 hod v termínoch:

29. novembra 2021

17. januára 2022

30. mája 2022

Zvonenie

časová organizácia vyučovania

1.

7.20

8.05

2.

8.10

8.55

3.

9.05

9.50

4.

10.00

10.45

5.

11.05

11.50

6.

11.55

12.40

7.

12.45

13.30

8.

13.35

14.20

9.

14.25

15.10

10.

15.15

16.00