Organizácia školského roka


Najdôležitejšie termíny školského roka 2022/23Udalosť
Termín
Otvorenie školského roka
05. september 2022

Žiadosť o zadanie KOP

Stretnutie s rodičmi

Župné školy

Jesenné prázdniny

Deň otvorených dverí SPŠD

09. september 2022 

12 september 2022

07. október 2022

28.  október 2022 - 01. november 2022

09. november 2022

 

Konzultačné stretnutie s rodičmi

 

28. november 2022

Vianočné prázdniny
23. december 2022 – 8. január 2023
Prezenčné stretnutie s rodičmi
16. január 2023
Koniec I. polroka, vydávanie výpisov z Katalógových listov
31. január 2023
Deň otvorených dverí SPŠD
08. február 2023
Odovzdávanie KOP
16. február 2023
Jarné prázdniny
20. február 2023 – 24. február 2023
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
27. február 2023
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
14. marec 2023
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
15. marec 2023
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky
16. marec 2023
Veľkonočné prázdniny
06. – 11. apríl 2023
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
24. apríl 2023
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín:  04. máj 2023
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
2. termín:  09. máj 2023
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
15. – 18. máj 2023
Rozlúčka maturantov so školou
19. máj 2023
Súvislá odborná prax žiakov II. a III. ročníka
22. máj 2023 – 02. jún 2023
Dvojtýždenná odborná stáž žiakov v Českej republike v rámci programu ERASMUS+
22. máj 2023 – 02. jún 2023
Ústne maturitné skúšky
29. máj 2023 – 01. jún 2023
Konzultačné stretnutie s rodičmi
05. jún 2023
Obhajoba prác vybranej témy v anglickom, resp. nemeckom jazyku žiakov III. ročníka
06. jún 2023
„Deň IKT na Kvačalke 2022“
08. jún 2023
Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
30. jún 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvorenie školské roka 2022/2023

                                                                                                                      

Riadny termín stretnutia s rodičmi

sa uskutoční 16. januára 2023  o 16.30 hod. Prezenčná forma stretnutia !!!                                                                                                             

Termíny konzultačných stretnutí s rodičmi

sa uskutočnia vždy od 16.30 hod v termínoch:

28. novembra 2022

05. júna 2023

Zvonenie

časová organizácia vyučovania

1.

7.20

8.05

2.

8.10

8.55

3.

9.05

9.50

4.

10.00

10.45

5.

11.05

11.50

6.

11.55

12.40

7.

12.45

13.30

8.

13.35

14.20

9.

14.25

15.10

10.

15.15

16.00