Organizácia školského roka


Najdôležitejšie termíny školského roka 2023/24Udalosť
Termín
Otvorenie školského roka
04. september 2023

Pridelenie KOP

Stretnutie s rodičmi

Župný športový deň

Deň župných škôl BSK OC Bory Mall

 

Jesenné prázdniny

do 08. septembra 2023

11. september 2023

21. september 2023

13. október 2023

 

30.  október 2023 - 31. október 2023

Deň otvorených dverí SPŠD

Konzultačné stretnutie s rodičmi

Kontrola KOP

15. november 2023

20. november 2023

14. december 2023

Vianočné prázdniny
27. december 2023 – 07. január 2024
Konzultačné stretnutie s rodičmi
15. január 2024
Koniec I. polroka, vydávanie výpisov z Katalógových listov
31. január 2024
Deň otvorených dverí SPŠD
14. február 2024
Odovzdávanie KOP
do 22. februára 2024
Jarné prázdniny
04. marec 2024 – 08. marec 2024
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
11. marec 2024
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
12. marec 2024
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
13. marec 2024
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z matematiky
14. marec 2024
Veľkonočné prázdniny
28. marec 2024 – 02. apríl 2024
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
22. apríl 2024
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín:  02. máj 2024
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
2. termín:  06. máj 2024
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
06. – 10. máj 2024
Rozlúčka maturantov so školou
10. máj 2024
Súvislá odborná prax žiakov II. a III. ročníka
20. máj 2024 – 31. máj 2024
Dvojtýždenná odborná stáž žiakov v Českej republike v rámci programu ERASMUS+
20. máj 2024 – 31. máj 2024
Ústne maturitné skúšky
20. máj 2024 – 24. máj 2024
Konzultačné stretnutie s rodičmi
03. jún 2024
Obhajoba prác vybranej témy v anglickom, resp. nemeckom jazyku žiakov III. ročníka
05. jún 2024
„Deň IKT na Kvačalke 2022“
06. jún 2024
Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023
28. jún 2024
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvorenie školského roka                                                                                                           

                                                                                                                      

Riadny termín stretnutia s rodičmi

 sa uskutoční 11. septembra 2023               o 16.30 hod.                                                                                                             

Termíny konzultačných stretnutí s rodičmi

sa uskutočnia vždy od 16.30 hod v termínoch:

20. novembra 2023

15. januára 2024

03. júna 2024

Zvonenie

časová organizácia vyučovania

1.

7.20

8.05

2.

8.10

8.55

3.

9.05

9.50

4.

10.00

10.45

5.

11.05

11.50

6.

11.55

12.40

7.

12.45

13.30

8.

13.35

14.20

9.

14.25

15.10

10.

15.15

16.00