Organizácia školského roka


Najdôležitejšie termíny školského roka 2019/20


Termíny stretnutí s rodičmi

ktoré sa uskutočnia vždy o 16.30 h

Udalosť
Termín
Otvorenie školského roka
2. september 2019
Projektový týždeň ERASMUS+
6. – 12. október 2019
Jesenné prázdniny
30. – 31. október 2019
Týždeň vedy a techniky
4. – 10. november 2019
Deň otvorených dverí
13. november 2019
Vianočné prázdniny
22. december 2019 – 7. január 2020
Koniec I. polroka, vydávanie výpisov z Katalógových listov
31. január 2020
Polročné prázdniny
3. február 2020
Deň otvorených dverí
6. február 2020
Jarné prázdniny
17.  – 21. február 2020
Lyžiarsky kurz pre žiakov I. ročníka
24. – 28. február 2020
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
17. marec 2020
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
18. marec 2020
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
16. marec 2020
Veľkonočné prázdniny
9. – 14. apríl 2020
Autosalón 2020 v Bratislave
20. – 26. apríl 2020  
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
27. apríl 2020
Robotická súťaž pre žiakov stredných a základných škôl s názvom road2FEI 2019
27.apríl 2020
Posledný termín pre žiakov ZŠ na odovzdanie prihlášky na štúdium na SPŠD
30. apríl 2020
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
4. – 7. máj 2020
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín: 11. máj 2020
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín: 14. máj 2020
Rozlúčka maturantov so školou
7. máj 2020
Ústne maturitné skúšky
18. – 22. máj 2020
Súvislá odborná prax žiakov II. a III. ročníka
18. – 29. mája 2020
Dvojtýždenná odborná stáž žiakov v Českej republike v rámci programu ERASMUS+
11. – 22. máj 2020
Riaditeľský test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov I. – III. ročníka
4. jún 2020
Obhajoba prác  prečítaného diela v anglickom, resp. nemeckom jazyku žiakov III. ročníka  v rámci projektu EXPRESS YOURSELF!
8. jún 2020
Stretnutie s rodičmi
8. jún 2020
„Deň IKT na Kvačalke 2020“
11. jún 2020
Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
30. jún 2020

16. september 2019
11. november 2019
13. január 2020
6. apríl 2020
8. jún 2020

Zvonenie

časová organizácia vyučovania

1.

7.20

8.05

2.

8.10

8.55

3.

9.05

9.50

4.

10.00

10.45

5.

11.05

11.50

6.

11.55

12.40

7.

12.45

13.30

8.

13.35

14.20

9.

14.25

15.10

10.

15.15

16.00