Organizácia školského roka


Najdôležitejšie termíny školského roka 2020/21Udalosť
Termín
Otvorenie školského roka
02. september 2020

Žiadosť o zadanie KOP

Dni Župných škôl - Avion 2020

Dni Župných škôl - Pezinok 2020

Dni Župných škôl - Senec 2020

Dni Župných škôl - Malacky 2020

10. september 2020

 

06. október 2020

08. október 2020

14. október 2020

Jesenné prázdniny

Deň otvorených dverí vysokých škôl

29. – 30. október 2020

05. november 2020

Týždeň vedy a techniky
09. – 15. november 2020
Deň otvorených dverí SPŠD
11. november 2020
Konzultačné stretnutie s rodičmi
30. november 2020
Vianočné prázdniny
21. december 2020 – 8. január 2021
Koniec I. polroka, vydávanie výpisov z Katalógových listov
29. január 2021
Polročné prázdniny
01. február 2021 - zrušené
Deň otvorených dverí SPŠD
17. február 2021
Odovzdávanie KOP
10. február 2021
Jarné prázdniny
01. – 05. marec 2021
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
15. marec 2021
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
od 12. apríla 2021 - dátum upresníme
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
od 12. apríla 2021 - dátum upresníme
Veľkonočné prázdniny
 01. – 06. apríl 2021
Autosalón 2021 v Bratislave
21. apríl 2021
Robotická súťaž pre žiakov stredných a základných škôl s názvom road2FEI 2020
24. apríl 2021
Bezplatná príprava žiakov základných škôl na prijímacie skúšky
26.apríl 2021
Posledný termín pre žiakov ZŠ na odovzdanie prihlášky na štúdium na SPŠD
30. apríl 2021
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
10. – 14. máj 2021
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín:  03. máj 2021 prípadne aj 04.máj 2021
Prijímacie skúšky žiakov základných škôl
1. termín: 10. máj 2021 prípadne aj 11. máj 2021
Rozlúčka maturantov so školou
14. máj 2021
Ústne maturitné skúšky
24. – 28. máj 2021
Súvislá odborná prax žiakov II. a III. ročníka
17. – 28. mája 2021
Dvojtýždenná odborná stáž žiakov v Českej republike v rámci programu ERASMUS+
17. – 28. máj 2021
Konzultačné stretnutie s rodičmi
31. máj 2021
Obhajoba prác  prečítaného diela v anglickom, resp. nemeckom jazyku žiakov III. ročníka  v rámci projektu EXPRESS YOURSELF!
14. jún 2021
„Deň IKT na Kvačalke 2020“
10. jún 2021
Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
30. jún 2021

Riadny termín stretnutia s rodičmi

sa uskutoční 7. septembra 2020  o 16.30 h

Termíny konzultačných stretnutí s rodičmi

sa uskutočnia vždy od 16.30 h v termínoch:

30. novembra 2020

31. mája 2021

Zvonenie

časová organizácia vyučovania

1.

7.20

8.05

2.

8.10

8.55

3.

9.05

9.50

4.

10.00

10.45

5.

11.05

11.50

6.

11.55

12.40

7.

12.45

13.30

8.

13.35

14.20

9.

14.25

15.10

10.

15.15

16.00