Školská rada

 


Školská rada je platforma, ktorá umožňuje rodičom, učiteľom, dospelým žiakom a ďalším osobám podieľať sa na správe školy.
Rada má 11 členov a je volená na 4 roky.

Členovia rady:

RNDr. Ľubica Stupareková, predsedníčka rady školy

Mgr. Miroslava Tomiczková, podpredsedníčka rady školy

Jana Frčková, člen-nepedagog.-škola

Monika Horváthová, člen-rodič

Marián Šin, člen-rodič

Daniela Chmelová, člen-rodič

Ladislav Findl, člen-zriaď.

PaedDr. Igor Mariančík, člen-zriaď.

Ing. Eduard Majerský, člen-zriaď.

Ing. Vladimír Sloboda, člen-zriaď.

Miroslav Horváth, člen-žiak

Výročné správy rady školy

Ďalšie dokumenty na stiahnutie