Poradenstvo a prevencia


Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré Ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine, či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať? Nezabúdaj, že so svojimi problémami v škole nikdy nie si sám! Obráť sa na niekoho z nášho podporného tímu.

Členovia podporného tímu

Náš školský podporný tím


Image

Ing. Katarína Česneková

koordinátorka prevencie

Ako pomáha koordinátorka prevencie?

 • Poskytuje školské poradenstvo v otázkach drogových a iných závislostí a prevencie sociálno-patologických javov,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť,
 • iniciuje preventívne aktivity,
 • informuje žiakov, ich zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy.
Image

Mgr. Zlatica Baxová

výchovná poradkyňa

Ako pomáha výchovná poradkyňa?

 • Poskytuje výchovné poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • poskytuje zákonným zástupcom konzultačné a poradenské služby v nadväznosti na individuálny plán vzdelávania žiaka,
 • pomôže ti vybrať vysokú školu a vypísať prihlášku.
Image

Mgr. Katarína Ostradická

školská špeciálna pedagogička

Ako pomáha školská špeciálna pedagogička?

 • Zabezpečí všetky potrebné dokumenty na podporné opatrenia,
 • spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie,
 • bude ti pripomínať vyšetrenia, ktoré musíš absolvovať,
 • vypracuje tvoj individuálny plán výučby,
 • pomôže ti komunikovať s učiteľmi a rodičmi,
 • pomôže ti získať úľavy k maturitnej skúške podľa príslušnej platnej legislatívy.
Image

Mgr. Zuzana Kořeneková

školská psychologička

Ako pomáha školská psychologička?

 • Porozpráva sa s tebou o tvojich prípadných problémoch a pokúsi
  sa ti pomôcť,
 • pomôže ti komunikovať s učiteľmi a rodičmi,
 • spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie,
 • poskytuje krízovú intervenciu,
 • realizuje preventívne prednášky a aktivity.
Kedy za nami môžeš prísť?

Môžeš prísť kedykoľvek.

Obráť sa na nás, keď potrebuješ pomôcť, poradiť, alebo je tu jednoducho niečo, čo nedokážeš vyriešiť sám/sama.

Školský špeciálny pedagóg

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Image

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Postup pri prijímaní žiaka so ŠVP
Činnosti, ktoré zabezpečuje školský špeciálny pedagóg
Image
Image
Image
Image
Image
Image

HĽADÁŠ POROZUMENIE PRE SEBA ALEBO SVOJHO PRIATEĽA, PRIATEĽKU?

Linka 116 111 je tu aj pre Teba a môžeš sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

Linka detskej istoty pre mládež
116 111
potrebujem@pomoc.sk