Poradenstvo a prevencia


Nenachádzaš odpovede na svoje otázky, ktoré Ťa trápia? Máš problémy v škole, v rodine, či s priateľmi? Máš otázky ohľadom svojho tela, o ktorých sa nemáš s kým porozprávať, podliehaš niektorým závislostiam, ktorých sa nevieš zbaviť alebo sa potrebuješ iba s niekým porozprávať? Obráť sa na našu výchovnú poradkyňu.

 

Koordinátorka prevencie

Ing. Katarína Česneková
Image

Výchovná poradkyňa

Mgr. Zlatica Baxová

Image

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Ostradická
Image

   

   

Kedy za mnou prísť
Môžeš za mnou prísť kedykoľvek

   

Obráť sa na mňa, keď potrebuješ pomôcť, poradiť, alebo je tu jednoducho niečo, čo nedokážeš vyriešiť sám/sama.

Odkazy na linky pomoci: 

Linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov,

linka dôvery Nezábudka: https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci

internetové linky dôvery: https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk,

online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk,

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.   

Školský špeciálny pedagóg

Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Image

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Činnosti, ktoré zabezpečuje školský špeciálny pedagóg TU !

   

Postup pri prijímaní žiaka so ŠVP !
Európsky sociálny fond
ImageImageImageImageImage

HĽADÁŠ POROZUMENIE PRE SEBA ALEBO SVOJHO PRIATEĽA, PRIATEĽKU?

Linka 116 111 je tu aj pre Teba a môžeš sa na ňu kedykoľvek obrátiť.

Linka detskej istoty pre mládež
116 111
potrebujem@pomoc.sk