https://www.3d4auto.eu/

https://hub.3d4auto.eu/

https://www.facebook.com/3d4autoproject/

 

PROJEKT  3D4AUTO – ERASMUS +

 

SPŠD stavila na 3D tlač a medzinárodnú spoluprácu

Stredná priemyselná škola dopravná získala grant na realizáciu medzinárodného projektu ERASMUS+ v rámci kľúčovej akcie Kooperačné partnerstvá na spoluprácu s vysokými a strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku.

Spoločný projekt, ktorého aktivity budú trvať v období rokov 2021 – 2023 nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies). Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na technických školách, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a lepšie pripraviť absolventov pre trh práce. SPŠD je koordinátorom projektu.

Plánovanými výsledkami projektu je najmä vytvorenie učebných osnov pre 3D tlač vo forme ECVET modulov, ktoré bude možné využívať vo všetkých partnerských krajinách. K jednotlivým kapitolám osnov budú vytvorené aj animované videá a séria virtuálnych školiacich seminárov a webinárov pre učiteľov OVP. Dvojročná spolupráca vyvrcholí na spoločnom multiplikačnom podujatí, ktoré sa uskutoční na SPŠD. Prínosom pre školu bude okrem využiteľných učebných materiálov aj vybavenie odbornej učebne novým 3D skenerom a 3D tlačiarňou so zodpovedajúcim softvérovým vybavením.

Ciele projektu:

  • vytvoriť online kurz 3D tlače pre stredné technické školy
  • predstaviť technológiu 3D tlače žiakom strednej školy
  • stimulovať kreativitu a potenciál študentov v prostredí školského 3D laboratória

Koordinátor: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, Slovensko

Partneri:

Higher School of Transport „Todor Kableshkov“, Sofia, Bulharsko·

CEPROF VET School Centres, Espinho, Portugalsko·

Vienna association of education volunteers, Viedeň, Rakúsko·

GODESK, Potenza, Taliansko·

EXELIA E. E, Chalandri, Grécko·

International Association for Research and Development of VET, Istanbul, Turecko

 

 

Výsledky projektu:

 

  • Učebný plán 3D tlače – ECVET moduly (tlačený učebný text v anglickom jazyku a v jazyku partnerov)
  • Animované videá ECVET modulov na https://www.youtube.com/@3D4AUTO
  • Mobilný HUB pre učiteľov OVP (e-learningový kurz na https://hub.3d4auto.eu/)
  • Virtuálne školiace semináre pre učiteľov OVP o 3D tlači
  • Odporúčania pre zavedenie technológie 3D tlače do vzdelávania