https://www.3d4auto.eu/

https://www.facebook.com/3d4autoproject/

SPŠD stavila na 3D tlač a medzinárodnú spoluprácu

Stredná priemyselná škola dopravná získala grant na realizáciu medzinárodného projektu ERASMUS+ v rámci kľúčovej akcie Kooperačné partnerstvá na spoluprácu s vysokými a strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku.

Spoločný projekt, ktorého aktivity budú trvať v období rokov 2021 – 2023 nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies). Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na technických školách, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a lepšie pripraviť absolventov pre trh práce. SPŠD je koordinátorom projektu.

Plánovanými výsledkami projektu je najmä vytvorenie učebných osnov pre 3D tlač vo forme ECVET modulov, ktoré bude možné využívať vo všetkých partnerských krajinách. K jednotlivým kapitolám osnov budú vytvorené aj animované videá a séria virtuálnych školiacich seminárov a webinárov pre učiteľov OVP. Dvojročná spolupráca vyvrcholí na spoločnom multiplikačnom podujatí, ktoré sa uskutoční na SPŠD. Prínosom pre školu bude okrem využiteľných učebných materiálov aj vybavenie odbornej učebne novým 3D skenerom a 3D tlačiarňou so zodpovedajúcim softvérovým vybavením.

Partnerské inštitúcie:

Higher School of Transport „Todor Kableshkov“ – Bulgaria

CEPROF – CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA – Portugal

VIENNA ASSOCIATION OF EDUCATION VOLUNTEERS – Austria

GODESK S. R. L. – Italy

EXELIA E. E. – Greece

International Association for Research and Development of Vocational Education and Training – Turkey