Možnosti stravovania

Školská jedáleň


Aj keď nemáme vlastnú jedáleň, nemusíš sa báť, že by si bol/a o hlade. Ako náš žiak môžeš chodiť na obedy do jedálne základnej školy na Kulíškovej ulici, ktorá sídli v besprostrednom susedstve našej školy.

Kontakt


Jedáleň pri Základnej škole Kulíškova 8 Základná škola Kulíškova 8
821 08 Bratislava

Vedúca školskej jedálne
Tel.: 0948 110 850


Koľko za jedlo zaplatím


Cena stravovania je: 1,41 €/obed
(okrem tejto ceny zaplatíš ešte 13 €/mesačne - paušálna réžia)

Možnosti ubytovania

Aj keď naša škola internát nemá, nemusíš sa báť, že by si nemal/a kde bývať. Dlhodobo spolupracujeme s niektorými stredoškolskými internátmi v Bratislave.

Školský internát, Pekná cesta
Pekná cesta 4
831 52 Bratislava
tel.: 02 / 448 837 06Školský internát, Ivanská cesta
Ivanská cesta 21
823 75 Bratislava
tel.: 02/482 042 14Dievčenský školský internát
Trnavská cesta 2
821 08 Bratislava
tel.: 02/555 633 91