Projekt – GREENPOWER         

    

 Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave sa zapojila do projektu GREENPOWER, kde majú za úlohu žiaci poskladať formulu F24, vytvoriť jej karosériu a zúčastniť sa pretekov. Cieľom projektu je aj vznik blokového vyučovania, vzdelávania v rámci rozdelenia rolí a použitia mentoringu. Projekt podporuje využívanie nástrojov myslenia, ktoré pomáhajú reagovať na súčasnú dobu.

Súťažný tím SPŠD:

1. Miroslav Horváth
2. Samuel Dubovec
3. Tomáš Gömköto
4. Marián Šín
5. Samuel Ševčík
6. Samuel Škoda

+ ďalší 6 žiaci

Galéria fotiek pri tvorbe projektu: