Prijímacie konanie


 • Kritéria_prijímania_2021-2022-SPSD-aktualizované_2

  • " Počet voľných miest "


   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy - 24
   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 30
   • Počet voľných miest v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách- 20
    

   Robím prijímačky?


   MONITOR 9 - 2021

   Výsledky monitora 9 - 2021 nie sú súčasťou kritéria prijímania na našu školu.


     

    Ako prebiehajú prijímačky?    Image
     

    Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

     MONITOR 9 - 2021

     Výsledky zo školy, známka zo správania alebo výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto. Pre viac informácií si stiahni dokument  Kriteria_prijimania_2021-2022-SPSD-aktualizovane_2

      

     Výsledky zo školy
     (z 8. a 9. ročníka)


     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika a cudzí jazyk na polročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

     Zaujímať nás bude tiež tvoja známka zo správania.

     MONITOR zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky


     Výsledky monitora 9 - 2021 nie sú súčasťou kritéria prijímania na našu školu.

     • Podanie prihlášky

      Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 23. apríla 2021. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční prijímacia skúška na školský rok 2021/2022, žiakom bude toto kritérium z našich kritérií prijatia vypustené. Informácia bude v tomto prípade ihneď zverejnená.

     • MONITOR9

      Monitor sa koná 09. a 10. júna 2021.

     • Prijímacia skúška

      Termíny prijímacej skúšky v prvom termíne sú 3.mája 2021 a v druhom termíne 10. mája 2021.

     • Potvdenie o nastúpení na štúdium

      Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnené potvdenie o nastúpení na štúdium, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našu školu je do 25. mája 2021. Potvrdenie doručte poštou, e-mailom alebo osobne. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je pod textom.

     Prijímacie skúšky
     (písomný test)

     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika a cudzí jazyk na polročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

     Zaujímať nás bude tiež tvoja známka zo správania.


     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvacalova@sps-dopravna.sk      

     Dokumenty k organizácii prijímacích skúšok


     • Kritéria_prijímania_2021-2022-SPSD-aktualizované_2
     •  
       

      Ešte nemáš jasno?

      Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

      Vyber si svoj odbor