Naše odbory

Naše odbory


Odbor

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Spôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie skúšky

Potvrdenie lekára

Technika a prevádzka dopravy

denné

4

maturitná skúška

30


Prevádzka a ekonomika dopravy

denné

4

maturitná skúška

30

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

denné

4

maturitná skúška

30

Ako prebiehajú prijímačky?

 • Podanie prihlášky

  Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 20. marca 2025.

 • MONITOR9

  Monitor sa koná 19. marca 2025.

 • Prijímacia skúška

  Termíny prijímacej skúšky v prvom termíne sú 30. apríla 2025 a v druhom termíne 5. mája 2025.

 • Potvdenie o nastúpení na štúdium

  Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnené potvdenie o nastúpení na štúdium, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našu školu je do 21. mája 2025. Potvrdenie doručte poštou alebo osobne. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je pod textom.

Stiahni si potvrdenie o nastúpení
Image
 

Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

  Výsledky zo školy, MONITOR 9 a výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto. Pre viac informácií si stiahni dokument Podmienky prijímania aktualizované pre rok 2024/2025.
  Podmienky prijímania
   

  Výsledky zo školy
  (z 8. a 9. ročníka)


  Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

  MONITOR zo slovenského jazyka  a z matematiky


  Výsledky monitora 9 - 2024.

  Prijímacie skúšky
  (písomný test)


  Zohľadňovať budeme výsledky oboch prijímacích testov: zo slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky.

   

  Robím prijímačky?


  MONITOR 9 - 2023

   


    
   Oznámenie pre uchádzačov

    • V prípade seriózného záujmu o štúdium na našej škole, možete požiadať emailom na školskú e-mailovú adresu o brožúrku obsahujúcu vzorové testy zo SJ a z MAT.

    Počet voľných miest

     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy - 30
     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 30

     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách - 30

     Ako postupovať pri prijatí/neprijatí na Štúdium na SPŠD


     Podľa stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme povinní odovzdať Vám rozhodnutie o prijatí/neprijatí osobne proti podpisu alebo doporučene na poštovú adresu zákonného zástupcu, ktorá je uvedená v prihláške.

     Odporúčame Vám preto:

     • V prípade, ak je Váš syn/dcéra prijatá na štúdium na SPŠD, príďte si osobne do budovy školy (8.00 – 14.00 h) v pracovných dňoch vyzdvihnúť originál rozhodnutia o prijatia na štúdium. Súčasne môžete odovzdať vyplnené tlačivo, ktorým potvrdíte záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie na štúdium. Vyplnené tlačivo môžete poslať aj poštou, alebo naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk. Posledný termín na tento úkon je 22. máj 2024, inak miesto ponúkame ďalším záujemcom.

     • V prípade, ak je Váš syn/dcéra neprijatá na štúdium pre nedostatok miesta, máte možnosť sa odvolať po obdržaní rozhodnutia o neprijatí, najskôr po 22. máji 2024 . Do tohto dňa sa bude poradie prijatých žiakov posúvať na základe záujmu o štúdium.  Vyplňte priložené tlačivo a pošlite ho po 22. máji 2024 na adresu školy poštou alebo prineste osobne.  Nesmie na ňom chýbať Váš vlastnoručný podpis. Riaditeľka školy bude postupne na uvoľnené miesta prijímať ďalších uchádzačov, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania. O výsledku Vás budeme telefonicky kontaktovať.

     V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii. Kontakt: Ing. Lýdia Haliaková, riaditeľka (02/55 56 56 76)

     Stiahnite si uvedené tlačivá

     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvacalova@sps-dopravna.sk      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor