Prijímacie konanie

Odbor

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Spôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie skúšky

Potvrdenie lékára

Technika a prevádzka dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

26

Prevádzka a ekonomika dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

30

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

denné

4 roky

maturitná skúška

20

Operátor prevádzky a ekonomika dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška s výučným listom

8


 • Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021


  • Nezmeškaj dôležité termíny


   • Záväzné potvrdenie o nastúpení (nenastúpení) na štúdium treba poslať najneskôr do 04.06.2020 buď poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium.
    

   Robím prijímačky?


   MONITOR 9 - PRE ROK 2020 JE ZRUŠENÝ!!!

   Záleží na tom, ako dopadneš v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy. Ak si dosiahol/a aspoň v jednom z predmetov úspešnosť menšiu ako 90 %, tak robíš prijímačky.


     

    Ako prebiehajú prijímačky?    Image
     

    Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

     MONITOR 9 - PRE ROK 2020 JE ZRUŠENÝ!!!

     Výsledky zo školy, výsledky z MONITORu, ale i známka zo správania, alebo výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto a ak sa vo výslednom poradí všetkých uchádzačov dostaneš do top 26 žiakov, máš svoje miesto u nás isté. Pre viac informácií si stiahni dokument upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021

      

     Výsledky zo školy
     (z 8. a 9. ročníka)


     Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

     Zaujímať nás bude tiež tvoja známka zo správania.

     MONITOR zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky - ZRUŠENÉ


     Zaujímať nás bude tvoja úspešnosť na MONITORe zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
     • Podanie prihlášky

      Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 25. mája 2020. Ak to tvoj odbor vyžaduje, prilož k tomu i potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

     • MONITOR9

      Nejskôr ťa čaká Monitor 9, teda Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl . Monitor se koná 1. a 2. apríla 2020 – ZRUŠENÉ

     • Prijímacia skúška

      Ak si dosiahol/a aspoň v jednom z testovaných predmetov v MONITORe menej, ako 90%, čaká ťa prijímacia skúška. Termíny prijímacej skúšky sú 11. alebo 14. 5. 2020 – ZRUŠENÉ

     • Zápisný lístok

      Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnený zápisný lístok, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Zápisný lístok ti vystaví výchovný poradca na tvojej škole.

     Prijímacie skúšky
     (písomný test)


     MONITOR 9 - PRE ROK 2020 JE ZRUŠENÝ!!!

     Ak v MONITORe zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky získal aspoň 90% v každom testovanom predmete, nerobíš prijímacie skúšky.

     Ak si aspoň v jednom z testovaných predmetov v MONITORe získal/a menej, ako 90%, robíš prijímacie skúšky.

     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvac@ba.telecom.sk      

     Dokumenty k organizácii prijímacích skúšok


      
      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor