Naše odbory


Odbor

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Spôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie skúšky

Potvrdenie lekára

Technika a prevádzka dopravy

denné

4

maturitná skúška

30


Prevádzka a ekonomika dopravy

denné

4

maturitná skúška

30

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

denné

4

maturitná skúška

30

Ako prebiehajú prijímačky?

 • Podanie prihlášky

  Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 20. marca 2024.

 • MONITOR9

  Monitor sa koná 20. marca 2024.

 • Prijímacia skúška

  Termíny prijímacej skúšky v prvom termíne sú 2. mája 2024 a v druhom termíne 6. mája 2024.

 • Potvdenie o nastúpení na štúdium

  Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnené potvdenie o nastúpení na štúdium, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našu školu je do 22. mája 2024. Potvrdenie doručte poštou alebo osobne. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je pod textom.

Stiahni si potvrdenie o nastúpení
Image
 

Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

  Výsledky zo školy, MONITOR 9 a výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto. Pre viac informácií si stiahni dokument Podmienky prijímania aktualizované pre rok 2024/2025.
  Podmienky prijímania
   

  Výsledky zo školy
  (z 8. a 9. ročníka)


  Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

  MONITOR zo slovenského jazyka  a z matematiky


  Výsledky monitora 9 - 2024.

  Prijímacie skúšky
  (písomný test)


  Zohľadňovať budeme výsledky oboch prijímacích testov: zo slovenského jazyka a literatúry aj z matematiky.

   

  Robím prijímačky?


  MONITOR 9 - 2023

   


    
   Oznámenie pre uchádzačov

    • V prípade seriózného záujmu o štúdium na našej škole, možete požiadať emailom na školskú e-mailovú adresu o brožúrku obsahujúcu vzorové testy zo SJ a z MAT.

    Počet voľných miest

     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy - 30
     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 30

     • Počet voľných miest v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách - 30

     Ako postupovať pri prijatí/neprijatí na Štúdium na SPŠD


     Podľa stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme povinní odovzdať Vám rozhodnutie o prijatí/neprijatí osobne proti podpisu alebo doporučene na poštovú adresu zákonného zástupcu, ktorá je uvedená v prihláške.

     Odporúčame Vám preto:

     • V prípade, ak je Váš syn/dcéra prijatá na štúdium na SPŠD, príďte si osobne do budovy školy (8.00 – 14.00 h) v pracovných dňoch vyzdvihnúť originál rozhodnutia o prijatia na štúdium. Súčasne môžete odovzdať vyplnené tlačivo, ktorým potvrdíte záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie na štúdium. Vyplnené tlačivo môžete poslať aj poštou, alebo naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk. Posledný termín na tento úkon je 22. máj 2024, inak miesto ponúkame ďalším záujemcom.

     • V prípade, ak je Váš syn/dcéra neprijatá na štúdium pre nedostatok miesta, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Vyplňte preto priložené tlačivo a pošlite ho čo najskôr na adresu školy poštou, prineste osobne, alebo pošlite naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk – v každom prípade na ňom nesmie chýbať Váš vlastnoručný podpis. Riaditeľka školy bude postupne na uvoľnené miesta prijímať ďalších uchádzačov, ktorí vyhoveli na prijímacích skúškach. Bude Vás ihneď telefonicky kontaktovať.

     V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii. Kontakt: Ing. Lýdia Haliaková, riaditeľka (02/55 56 56 76)

     Stiahnite si uvedené tlačivá

     Kontakt


     Na koho sa obrátiť

     Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
     Image

     Ing. Lýdia Haliaková 
     Riaditeľka školy

     +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
     spsdkvacalova@sps-dopravna.sk      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor