Prijímacie konanie

Odbor

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Spôsob ukončenia

Počet prijímaných žiakov

Prijímacie skúšky

Potvrdenie lekára

Technika a prevádzka dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

30
 

Prevádzka a ekonomika dopravy

denné

4 roky

maturitná skúška

30

 

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

denné

4 roky

maturitná skúška

30

 

 

 

 

 
 
 

 

 • Podmienky_prijimania_na_SPSD_2023-2024-druhé_kolo
 • Podmienky_prijímania_atualizované_2023-2024-SPSD
 • Prihláška_na_strednú_školu_tlačivo

 • OZNAMY PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM


  • V prípade seriózného záujmu o štúdium na našej škole, možete požiadať emailom na školskú e-mailovú adresu o brožúrku obsahujúcu vzorové testy zo SJ a z MAT.
  Inštruktážne video k podávaniu prihlášok na stredné školy, stači kliknúť na tento odkaz: https://fb.watch/aZ--G61K8n/

  Počet voľných miest


  • Počet voľných miest v študijnom odbore 3765 M technika a prevádzka dopravy - 30
  • Počet voľných miest v študijnom odbore 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy - 30
  • Počet voľných miest v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách- 30

  Výsledky prijímacích skúšok II. KOLO
  Ako postupovať pri prijatí/neprijatí na Štúdium na SPŠD

   

  podľa stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme povinní odovzdať Vám rozhodnutie o prijatí/neprijatí osobne proti podpisu alebo doporučene na poštovú adresu zákonného zástupcu, ktorá je uvedená v prihláške.

  Odporúčame Vám preto:

  1. V prípade, ak je Váš syn/dcéra prijatá na štúdium na SPŠD, príďte si osobne do budovy školy (8.00 – 14.00 h) v pracovných dňoch vyzdvihnúť originál rozhodnutia o prijatia na štúdium. Súčasne môžete odovzdať vyplnené tlačivo, ktorým potvrdíte záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie na štúdium. Vyplnené tlačivo môžete poslať aj poštou, alebo naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk. Posledný termín na tento úkon je 24. máj 2023, inak miesto ponúkame ďalším záujemcom.

  2. V prípade, ak je Váš syn/dcéra neprijatá na štúdium pre nedostatok miesta, máte možnosť sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Vyplňte preto priložené tlačivo a pošlite ho čo najskôr na adresu školy poštou, prineste osobne, alebo pošlite naskenované na spsdkvacalova@sps-dopravna.sk – v každom prípade na ňom nesmie chýbať Váš vlastnoručný podpis. Riaditeľka školy bude postupne na uvoľnené miesta prijímať ďalších uchádzačov, ktorí vyhoveli na prijímacích skúškach. Bude Vás ihneď telefonicky kontaktovať.

  Uvedené tlačivá prikladáme.

  V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na 02/55 56 56 76.

  S pozdravom

  Ing. Lýdia Haliaková, riaditeľka

   

 • Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium
 • Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta
  •                                               


   

  Robím prijímačky?


  MONITOR 9 - 2023

   


    

   Ako prebiehajú prijímačky?


   • Podanie prihlášky

    Prihlášku na štúdium nám musíš dodať na predpísanom tlačive a to do 20. marca 2024.

   • MONITOR9

    Monitor sa koná 20. marca 2024.

   • Prijímacia skúška

    Termíny prijímacej skúšky v prvom termíne sú 2. mája 2024 a v druhom termíne 6. mája 2024.

   • Potvdenie o nastúpení na štúdium

    Ak sme ťa prijali, určite sa môžeš začať radovať, ale nezabudni, že nám musíš ešte dodať vyplnené potvdenie o nastúpení na štúdium, aby sme s tebou mohli v septembri počítať. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na našu školu je od ........ do ......... Potvrdenie doručte poštou, e-mailom alebo osobne. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je pod textom.


   Image
    

   Čo všetko bude mať vplyv na tvoje prijatie

    MONITOR 9 - 2024

    Výsledky zo školy, a výsledky prijímacích skúšok - to všetko bude mať vplyv. Každá z týchto jednotlivých častí ti pomôže vygenerovať nejaké body na tvoje konto. Pre viac informácií si stiahni dokument Podmienky prijímania aktualizované 2023/2024 hhttps://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2022/11/Podmienky_prijimania_na_SPSD_2023-2024.docx

     

    Výsledky zo školy
    (z 8. a 9. ročníka)


    Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk, matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

    MONITOR zo slovenského jazyka  a z matematiky


    Výsledky monitora 9 - 2024.

    Prijímacie skúšky
    (písomný test)


    Zohľadňovať budeme tvoj prospech z predmetov slovenský jazyk , matematika, fyzika a cudzí jazyk na koncoročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka ZŠ.

    Kontakt


    Na koho sa obrátiť

    Ak sa potrebuješ na niečo opýtať, pokojne sa na nás obráť. Všetko ti vysvetlíme.
    Image

    Ing. Lýdia Haliaková 
    Riaditeľka školy

    +421 2 55-56-56-76, 02/55 -56 -56 -76
    spsdkvacalova@sps-dopravna.sk     

    Dokumenty k organizácii prijímacích skúšok


    • Podmienky_prijímania_aktualizoavané_2023-2024-SPSD
    •  
      

     Ešte nemáš jasno?

     Pozri sa, aké odbory u nás môžeš študovať

     Vyber si svoj odbor