Autoškola


Je realitou – a doterajšou skúsenosťou – že každý absolvent našej školy popri maturitnej skúške ukončí vzdelanie aj ako držiteľ vodičského oprávnenia. U nás máš možnosť získať vodičák za približne polovičnú cenu, ako je bežné v iných autoškolách.

 

Typy vodičských preukazov

ktoré si u nás urobíš

Získaš u nás vodičské oprávnenie pre skupinu „B, B1, AM“, t. j. pre osobné automobily. Pre získanie vodičského oprávnenia popri štúdiu poskytuje škola mimoriadne výhody, najmä pokiaľ ide o cenové relácie, ktoré sú približne polovičné oproti ostatným autoškolám.

Vzhľadom na charakter absolventov výcviku sú zvýhodnení aj pri záverečných skúškach, kde sú kolkové poplatky za vykonanie skúšok policajnými skúšobnými komisármi nižšie, t. j. 8,- € pre skupinu „B".

Ako môžeš získať vodičák

Aké podmienky musíš splniť

Kurz na získanie vodičského oprávnenia sa uskutočňuje v špecifickom režime školskej výučby. Pre študentov z toho vyplývajú určité výhody.

Škola organizuje kurzy v cenách výrazne nižších ako sú v bežných komerčných autoškolách. Študenti našej autoškoly sú výrazne cenovo zvýhodnení aj nižšou sadzbou správnych poplatkov za vykonanie záverečnej skúšky (8 EUR oproti 33 EUR v komerčnej autoškole).

Do kurzu sa môže prihlásiť každý študent, ktorý splní požadované podmienky, ktorými sú potvrdenie zdravotnej spôsobilosti a dosiahnutie požadovaného veku. Minimálny vek pre zaradenie študenta do kurzu autoškoly formou školskej výučby je vek 16 rokov a splnenie podmienky, že ku dňu záverečnej skúšky (spravidla do konca príslušného školského roka) dovŕši vek 17 rokov.

Praktické jazdy, teoretické vyučovanie a požadovaný zdravotnícky kurz prvej pomoci sa spravidla vykonávajú v rámci riadneho vyučovacieho času a žiakom sa venujú plne kvalifikovaní inštruktori.

Možnosti vyskúšania nových testov autoškoly

Milí žiaci na nižšie uvedenom odkaze si môžete vyskúšať nové autoškola testy 2020, ktoré sú novelizované podľa zákona od 01.04.2020.  Za poplatok si tu môžete aktivovať individuálny prístup a testovať sa pod svojim užívateľským profilom zaslaním SMS. Viac informácií o postupe aktivácie nových testov nájdete na https://www.testynavodicak.sk/nove-testy-na-vodicak/

Image