PROJEKT ENTER

 

Stredná priemyselná škola dopravná sa zapojila do projektu  ENTER , ktorého cieľom je zvýšenie vedomostí a zručnosti žiakov z oblasti programovania.

 

Názov projektu: Zvýšenie digitálnych kompetencií zameraných na programovanie mikrobitov.

 

Náplň projektu:

Programovanie mikrobitov -  žiaci sa naučia programovať zadané úlohy.

Súťaž -  školské kolo v programovaní mikrobitov.

 

ImageImage

 

 Školské kolo v programovaní mikrobitov

 

Školské kolo v programovaní mikrobitov

Stredná priemyselná škola dopravná sa zapojila do projektu Enter od Slovak Telekom a Nadácie Pontis. Úlohou bolo naučiť žiakov programovať mikrobity. Prednášky a praktické cvičenia prebiehali dištančnou formou z dôvodu epidemiologickej situácie ochorenia COVID – 19.

V apríli bola vyhlásená súťaž v školskom kole v programovaní mikrobitov, ktorá pozostávala z 2 fáz. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov, ktorí v prvej fáze programovali mikrobity za určitý čas dištančnou formou cez online platformy. V druhej fáze prezentovali svoje programy v škole na mikrobitoch. Následne prebehlo vyhodnotenie súťaže, kde prvé tri miesta získali:

1. miesto: Daniel Diossy

2. miesto: Viktor Futák

3. miesto: Filip Ioan Iurek

 

Výhercom srdečne blahoželáme.  

 

 

ImageImageImageImageImage
Image
ImageImage