PROJEKT ENTER

 

Stredná priemyselná škola dopravná sa zapojila do projektu  ENTER , ktorého cieľom je zvýšenie vedomostí a zručnosti žiakov z oblasti programovania.

 

Názov projektu: Zvýšenie digitálnych kompetencií zameraných na programovanie mikrobitov.

 

Náplň projektu:

Programovanie mikrobitov -  žiaci sa naučia programovať zadané úlohy.

Súťaž -  školské kolo v programovaní mikrobitov.

 

Image Image
Image
Image