Stáž žiakov v ČR cez súvislú prax v máji – Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Aj tento rok  posledné dva májové týždne absolvovali  študenti tretích ročníkov našej školy zahraničnú stáž v rámci projektu Erasmus+. Tento rok boli  študenti a ich pedagogický dozor  v Českej republike v meste Olomouc. Študenti boli rozdelení na dve skupiny, ktoré pracovali v dvoch rôznych spoločnostiach. Obe skupiny mali možnosť prehĺbiť svoje teoretické vedomosti a nadobudnúť praktické zručnosti a skúsiť si  prácu v  spoločnosti ako celok. Okrem práce … >>

Stáž žiakov v Španielskej Cordobe – Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Aj tento rok sme sa zúčastnili projektu Erasmus+ v Španielskej Cordobe, kde 14 žiakov našej školy zlepšilo svoje praktické skúsenosti na Európskej úrovni. Žiaci sa oboznámili s pracovným prostredím inej Európskej krajiny, spoznali jej obyvateľov, kultúru a miestne zvyky. Prax v Španielsku vykonávali od 20.5. do 31.5.2024.

Odborná exkurzia v rakúskom mestečku Petronell – Carnuntum

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 20 a 21. 5. 2024 žiaci prvých ročníkov (alebo I. A, B a C) sa zúčastnil odbornej exkurzie v rakúskom mestečku Petronell – Carnuntum, kde sa nachádza krásne otvorené múzeum rímskeho mesta. Žiaci mali možnosť na vlastné oči vidieť rímske kúpele, rímsky dom plebejcov a patricijov ako aj celú rímsku štvrť ako takú. Daná exkurzia bola spojená s Dejepisom, kde sme … >>

Participatívny rozpočet 2024

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili projektu s názvom Participatívny rozpočet, ktorý organizuje náš zriaďovateľ Bratislavský Samosprávny kraj. Žiaci navrhovali vlastné projekty o ktorých potom hlasovali. Víťazným projektom sa stal projekt z triedy II.B – nabíjacia stanica a multifunkčný herný stôl. Víťazom Gratulujeme.

46. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti.

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 26. marca 2024 sa uskutočnila Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v  Bratislave. Súťažili v nej  víťazi školských kôl v Bratislavskom kraji. Súťažilo sa v sedemnástich odboroch. Našu školu na krajskej prehliadke reprezentoval žiak IV.A. triedy Peter Buberník s prácou na tému -Tvorba 3D modelu spaľovacieho motora. Peter získal 1. miesto  v odbore 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava a postúpil do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční … >>

Exkurzia v AAA Autobazári Bratislava

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 26.3.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili, v rámci predmetu odborná prax, exkurzie v AAA Autobazár Bratislava. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov so systémom diagnostiky vozidiel prevzatých na odpredaj v autobazáre. Vďaka ústretovosti manažmentu autobazáru nás Team Leader Servisu, Roman Bittner, oboznámil s technickými prostriedkami a úkonmi spojenými s diagnostikou podvozkov rôznych vozidiel  a následnými bežnými opravami. Exkurzia vzbudila  záujem  našich žiakov a prispela k ich … >>

Zapojenie našej školy do programu FinQ

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu finančného vzdelávania pre školy (FinQ), ktorého cieľom je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo … >>

Vianočná zbierka pre dom Seniorov na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tento rok naša škola organizovala vianočnú zbierku pre dom seniorov na Pažítkovej ulici v Ružinove. Do zbierky sa zapojilo cca 60 žiakov, rodičov a učiteľov našej školy. Vďaka nim sa nám podarilo naplniť 95 balíkov, ktoré veríme, že potešia seniorov v domove. ĎAKUJEME! Prikladáme zopár fotiek, ako to u nás vyzeralo pri balení vianočných darčekov pre domov seniorov. Pomáhali žiaci, aj učitelia, ktorí chceli prispieť na dobrú … >>

Športový deň na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Ako každoročne, aj tento rok naša škola usporiadala pre žiakov predvianočný športový deň, na ktorom súťažili triedy medzi sebou. Tento rok sme žiakom ponúkli turnaj vo futbale, volejbale, stolnom tenise a pretláčaní, ako aj rôzne individuálne disciplíny ako napríklad bench press, sed-ľahy na šikmej lavičke, skok do diaľky z miesta a žonglovanie s futbalovou loptou. Mohli sme vidieť pekné športové zápolenie. Triedy sa pobili o prvenstvo v turnaji, … >>

Exkurzia v Technickom múzeu vo Viedni

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 18.12. sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Viedne. V programe prehliadky mesta je vždy aj návšteva Technického múzea. Prehliadka technických exponátov ako aj zábavnej interaktívnej časti múzea patrí ku každoročnému využitiu voľného času stráveného v hlavnom meste Rakúska. So žiakmi navštívime aj centrum mesta, prejdeme popri Hofburgu až ku dominante Viedne – Stefansdomu. Výlet do Viedne zvykneme organizovať v predvianočnom čase a je vždy spojený s návštevou … >>