Domáce samotestovanie

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Vážení rodičia žiakov nastupujúcich do I. ročníka, v zmysle Školského semafora zverejneného na stránke Ministerstva školstva dňa 17. 08. 2021 – časť Domáce samotestovanie – budete v dňoch 23. – 25. 08. 2021 telefonicky oslovení zo školy s otázkou, či máte záujem o sadu 25 ks AG testov na domáce samotestovanie (zdarma). Objednané sady si žiaci vyzdvihnú na sekretariáte školy po odovzdaní podpísaného protokolu o prevzatí (zákonným … >>

Úradné hodiny počas školských prázdnin

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Oznamujeme Vám, že úradné hodiny počas školských prázdnin sú každú stredu od 08:00 do 12:00 hod. Prosíme, aby ste dlhšie zvonili na zvonček, ktorý je umiestnený na vchodových dverách a počkali na príchod služby konajúcej osoby.   Ďakujeme.  

Štrukturovaný kurz – mobilita učiteľov SPŠD k zvýšeniu kvality školy

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Ani tento rok nebol výnimkou. Naša škola sa opäť zapojila do projektu Erasmus Plus.  Tento školský rok sme sa zapojili do projektu Soft Skills and Emotional Intelligence, ktorý sa konal v Bologni od 6.6.2021 do 12.6.2021.  Kurz bol zameraný na asertívnu komunikáciu, riešenie konfliktov, stanovovanie cieľov a tvorbu prezentácií.   S radosťou môžeme povedať, že sme opäť nadobudli nové znalosti a zručnosti. Tentokrát  hlavne v oblasti jemných zručností a emocionálnej inteligencie, ktoré … >>

Naša virtuálna mobilita do Bulharska

AdminAktuálne, ERASMUS - The Castles, Novinky zo školy

Spolupráca žiakov a učiteľov šiestich krajín (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Rakúsko a Slovensko) v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ začala už v roku 2018. Spoločný projekt pod názvom The Castles on Danube – Our Linking Heritage (Zámky na Dunaji – dedičstvo, ktoré nás spája) bol naplánovaný na dva roky. Pandémia COVID-19 však však zmenila celý náš život a ovplyvnila i naplánované aktivity projektu. Mobility žiakov a učiteľov do partnerských škôl … >>

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Žiakom našej školy v študijných odboroch 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách ponúkame od tohto školského roku 2020/2021 po splnení podmienok možnosť získať osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika podľa § 21 ods. 3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s … >>

Podpora vyučovania cudzích jazykov

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Na našej škole sa dňa 14. júna 2019 uskutočnil už VI. ročník školskej prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself! Literatúru svetových autorov si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka  v anglickom jazyku. V prezentácii, ktorá prebiehala tiež celá v angličtine sa zamerali nielen na výklad obsahu diela a jeho hlavnej myšlienky, ale i na rôzne citáty … >>

Deň IKT na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 10. júna 2021 sa na našej škole uskutočnil už jubilejný X. ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.   Žiaci II. ročníka obhajovali práce, na ktorých pracovali počas celého školského roka. Ich témy si vyberali z ponuky poskytnutej učiteľmi všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov zverejnenej na školskej internetovej stránke. Hotové práce odovzdali svojim učiteľom informatiky, ktorí ich hodnotia v spolupráci s ostatnými učiteľmi, teda zadávateľmi tém. Samotná … >>

Projekt GREENPOWER

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

Projekt GREENPOWER Stredná priemyselná škola dopravná sa zapojila do projektu Greenpower, kde budú žiaci musieť zostaviť realizačný tím z jednotlivých členov a z dodanej stavebnice elektrického automobilu F 24 Kit Car GP1083 postaviť funkčný automobil. Pri stavbe a testovaní automobilu dodržiavať technologické a bezpečnostné postupy a zároveň sa riadiť jednotlivými  danými pokynmi.  Ďalej sa musia zúčastniť sa na záverečných pretekoch elektrických automobilov.