Športový deň na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Ako každoročne, aj tento rok naša škola usporiadala pre žiakov predvianočný športový deň, na ktorom súťažili triedy medzi sebou. Tento rok sme žiakom ponúkli turnaj vo futbale, volejbale, stolnom tenise a pretláčaní, ako aj rôzne individuálne disciplíny ako napríklad bench press, sed-ľahy na šikmej lavičke, skok do diaľky z miesta a žonglovanie s futbalovou loptou. Mohli sme vidieť pekné športové zápolenie. Triedy sa pobili o prvenstvo v turnaji, ale víťaz môže byť len jeden – týmto blahoželáme triede 3.A, ktorá sa stala víťazom tohtoročného turnaja. Tešíme sa záujmu žiakov o takúto akciu😊