Zapojenie našej školy do programu FinQ

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do programu finančného vzdelávania pre školy (FinQ), ktorého cieľom je naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií. FinQ nevytvára žiadny nový predmet navyše, problematika finančnej kultúry je začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Program podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia. Žiaci sa naučia uvažovať viac v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami, neprijímať jednostranné názory, rozmýšľať v širšom kontexte, nielen vo svete financií.

 

Ambíciou FinQ programu je podporovať vzdelávanie žiakov tak, aby sa z nich stávali plnohodnotne pripravené osobnosti pre reálny život.

 

Realizátorom programu na školách je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi a finančnými podporovateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľneNadácia Národnej banky Slovenska. Partnerom je Nadácia poisťovne KOOPERATIVA, odborným partnerom programu je EDUAWEN EUROPE s.r.o.