Predvianočný športový deň na Kvačalke

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Predvianočný športový deň na Kvačalke

Dňa 20.12. 2023 (streda) sa bude konať na našej škole už tradičný predvianočný športový deň. Tento rok usporiadame futbalový, stolnotenisový a volejbalový medzitriedny turnaj a množstvo ďalších aktivít, aby ste sa žiaci mohli zapojiť v čo najväčšom počte.

Organizácia bude nasledovná:

Futbalový turnaj – na ihrisku budú hrať
3 hráči proti 3, zápas bude trvať 2x4minúty(spolu 8minút). Na futbalový turnaj môže každá trieda prihlásiť jedno družstvo, ktoré bude reprezentovať triedu v počte min. 3 a max.6 hráčov. Po zostavení družstva, kapitán nahlási mená hráčov cez edupage. Napíšem správu s názvom turnaja a pod ňu sa môžte nahlasovať( trieda, mená hráčov).

Na stolnotenisový turnaj sa môžu prihlásiť maximálne dvaja hráči za triedu. Dohodnite sa v triede.

Pre ostatných budú pripravené podobné športové disciplíny ako minulý rok – bench press, skok do diaľky, dribling s loptou atď… Na tieto individuálne disciplíny sa žiaci nemusia prihlasovať vopred. Môže sa ich zúčastniť ktokoľvek.

Vo vedľajšej telocvični bude prebiehať volejbalový medzitriedny turnaj. Pravidlá prihlasovania sú rovnaké ako pri futbale. Zostavte si triedne družstvo a kapitán nahlási mená hráčov cez edupage. Maximálny počet hráčov na ihrisku je 6., minimálny počet nie je určený. Môžete vytvoriť čisto chlapčenské, alebo aj zmiešané družstvá – teda aj s dievčatami.

Nahlasovanie do turnajov prebieha najneskôr do 18.12. 2023 do 16:00. Po tomto termíne už družstvo neprihlásime. Na základe počtu prihlásených družstiev sa už potom bude vypracovávať herný systém.

Žiaci ktorí sa nezapoja do žiadnej disciplíny, budú povzbudzovať svojich spolužiakov.

Prajeme vám príjemný športový zážitok.

Mgr. Nagyová a Mgr.  Zeleňáková