Projekt Karting na školách

sps_dopravna_bratislavaProjekty

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zúčastňuje projektu Karting na školách ako jedna z desiatich stredných škôl v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorých študijné zameranie je orientované na dopravu a dopravné prostriedky. Realizátorom projektu je Občianske združenie #SpoluSmeViac.

Karting na školách – finále   

 

Výsledky – 2. finálové kolo

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva SR, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a Združenia automobilového priemyslu SR.

Partnermi projektu sú Národné motokárové centrum (Kart One Aréna), VÚC Bratislava, VÚC Trnava, Topspeed a Maťo Homola.

 

Cieľ projektu:

  • nájsť, rozvíjať a podporovať nové mladé talenty v motoristickom športe a kontinuálne s nimi pracovať,
  • podpora spolupráce medzi školami s podobným zameraním v rámci Bratislavského a Trnavského kraja,
  • podpora celonárodnej stratégie duálneho vzdelávania,
  • spájať zvyšovanie odborných zručností s mimoškolskými aktivitami,
  • zvýšenie atraktivity štúdia na školách zapojených v projekte,
  • zvýšenie atraktivity študijných a učebných odborov zameraných na dopravu a autoopravárenstvo,
  • zvýšenie uvedomelosti a zodpovednosti jednotlivca za seba a celý tím s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky.

Obdobie realizácie projektu:

– november 2017 – marec 2018

Výstupy projektu:

z prihlásených žiakov postupne v jednotlivých aktivitách, ktorými sú vedomostný test a technické a jazdné zručnosti na uzavretej trati Kart One Aréna v Bratislave vyhodnotiť:

  • najlepší jazdec v súťaži jednotlivcov,
  • najlepší mechanik v súťaži jednotlivcov,
  • najlepší tím v súťaži tímov jednotlivých zúčastnených škôl.