Erasmus, Future cities

AdminERASMUS - Future Cities, Projekty

SPŠD je súčasťou Erasmus projektu: Future Cities – Smart and Sustainable Solutions.

Projekt práve prebieha vo viacerých krajinách EÚ a jeho cieľom je zapojiť študentov do aktivít, ktoré pomáhajú rozvoju smart technológií v mestách, ale ktoré zároveň ponúkajú ekologické riešenia. Aj našej škole záleží na životnom prostredí a žiakov vychovávame k povedomiu o dôležitosti zelených technológií. Bližšie informácie o projekte nájdete v priloženom linku.  

https://futurecities.codingburgas.net