„Je elektromobil ekologický? Telemetria nám môže napomôcť!“

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Projekty

V tomto období naša škola Stredná priemyselná škola dopravná spolupracuje  na projekte s názvom „Je elektromobil ekologický? Telemetria nám môže napomôcť!“ Spolupráca na projekte bude prebiehať so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej v Bratislave. Projekt je zameraný na využitie telemetrie v automobilovom priemysle a v doprave. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie telemetrie na učebnej pomôcke elektromobil – štvorkolka VELOX-X-TRIKE. Tento ekologický dopravný prostriedok – elektromobil naša škola získala ako učebnú pomôcku od zriaďovateľa BSK. Workshopy prebiehajú mimovyučovacom čase v rámci krúžkov. Ciele projektu sú postavené tak, aby každý zapojený žiak na oboch  školách mohol získať : praktické skúsenosti, zručnosti a  vedomosti o  ekologickom využití elektromobilov v doprave, získať praktické skúsenosti, zručnosti pri vytvorení telemetrie a pri programovaní Arduín a iných poznatkov z danej problematiky.