JOB SHADOWING – POZOROVANIE PRI PRÁCI

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 23. – 25. októbra 2023 našu školu navštívia dvaja kolegovia zo Střední průmyslové školy dopravní, a. s. z Prahy. Ich cieľom je tzv. job shadowing (pozorovanie pri práci) – aktivita, ktorú je možné realizovať v rámci projektov ERASMUS+. Počas obdobia, ktoré strávia na našej škole sa zúčastnia vybraných hodín odborných vyučovacích hodín, konzultácií s vedením školy a učiteľmi. Zaujíma ich najmä spôsob vyučovania odborných predmetov, organizácia maturitných skúšok a odbornej praxe u sociálnych partnerov.