Organizujeme medzinárodnú konferenciu k projektu 3D4auto – ERASMUS+

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V tomto školskom roku končíme dvojročnú spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu ERASMUS+, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel. Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a lepšie pripraviť absolventov pre trh práce. Pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu, na ktorej budeme prezentovať výsledky spoločného projektu a odporúčať ich využitie na stredných technických školách na Slovensku. Konferencia, na ktorú je nutné sa vopred registrovať na www.sps-dopravna.sk,  sa uskutoční v priestoroch hotela Apollo, Dulovo nám. 1 v Bratislave dňa 7. novembra 2023 od 9.00 h.