Digital competences for educators, v rámci projektu Erasmus+.

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Naši učitelia sa v dňoch 13. až 20. augusta 2023 sa zúčastnili štruktúrovaného kurzu s názvom Digital competences for educators na Cypre cez projekt ERASMUS +.

V úvode kurzu predstavili našu školu, svojim kolegom zo Španielska, Rumunska a Maďarska, ktorí sa taktiež zúčastnili kurzu. Na kurze sa dozvedeli nové trendy v oblasti digitálnych kompetencií vo využívaní technológií vo vyučovacom procese, predovšetkým v používaní umelej inteligencia, ale taktiež boli oboznámení o jej negatívach.