Projekt Erasmus +, Jobshadowing

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 20. – 22. 3. 2023 sa zúčastnili naši učitelia odborných predmetov Cestné vozidlá, Diagnostika motorových vozidiel a Elektronika motorových vozidiel na projekte Erasmus +, Jobshadowing na škole Střední průmyslová škola dopravní, a.s. v Prahe. Učitelia absolvovali exkurziu po budove školy a boli oboznámení so školským vzdelávacím programom a s priebehom maturitných skúšok.
Následne absolvovali pozorovanie pedagógov pri praci na odborných predmetoch. Úlohou učiteľov bolo pozorovanie svojich kolegov zo zahraničia pri práci, pričom cieľom pozorovania „Jobshadowing“ je zlepšenie kvality vyučovacieho procesu a digitálnych kompetencií na odborných predmetoch na našej škole.