Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Riaditeľka SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava oznamuje, že sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – 7 žiakov 3765 M  technika a prevádzka dopravy – 9 žiakov Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo). Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa … >>

Otvorená vrátnica v škole počas týždňa

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Milí žiaci, oznamujeme Vám, že od zajta bude škola otvorená každý deň okrem piatku od 8.00 – 12.30 h. Službe na vrátnici stačí oznámiť, či ste si prišli pre potvrdenie o návšteve školy, prolongovať kartu ISIC na budúci školský rok, alebo z iných dôvodov. Ak si chcete predĺžiť platnosť zliav pre dopravu na karte ISIC (lebo Vám platí iba do 30. júna 2020), stačí v priebehu mesiaca jún … >>

Možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí žiaci a rodičia v dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie, kedy je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania Vám oznamujeme v priloženom súbore možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok. https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/05/Revalidacia_platnosti_preukazu_žiaka-_ISICEURO26_pre_budúci_školský_rok2020_JUN.pdf   Za pochopenie ďakujeme.    

Výsledky prijímacieho konania

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tu nájdete výsledky prijímacieho konania a tlačivo na záväzné potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) na štúdium, ktoré je treba poslať najneskôr do 04.06.2020 poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium. Všetky výsledky nájdete aj v sekcií https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie Výsledky_prijímacieho_konania_3765_M_technika_a_prevádzka_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3760_M_prevádzka_a_ekonomika_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3739 M_elektrotechnika_v_doprave_a_telekomunikáciách Záväzné_potvrdenie_o_nastúpení(nenastúpení)na_štúdium   Tešíme sa na Vás!  

Možnosti štúdia na STU v Bratislave

AdminNovinky zo školy

Tu nájdete propagačné materiály o študijnom programe profesijného bakalára, ale  aj o  ostatných  zaujímavých študijných programoch a ďalšie informácie o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Plagat_Studuj_Strojarinu_2020 Brozurka_StudijneProgramy_SjF_2020 PB_plagat_2

“Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – mimoriadne usmernenie”

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole! Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa preferenčných bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov ZŠ. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Upravené kritériá prijímania do 1. ročníka. Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021 Ubezpečujeme Vás, že na Vaše prihlášky (ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez … >>

POZVÁNKA na FB LiveStream pre záujemcov o štúdium na Strojníckej fakulte

AdminAktuálne, Novinky zo školy

POZVÁNKA na FB LiveStream: Zdravíme všetkých stredoškolákov! Hlavne maturantov, ale aj ostatných, ktorí rozmýšľajú kam si podať prihlášku na VŠ a možno aj nad štúdiom strojariny. Ak máte otázky: 👉Ako také štúdium vyzerá❓ 👉Dokedy si treba podať prihlášku❓ 👉Na čo sa treba pripraviť❓ Alebo… Aké to je bývať na intráku❓ Určite nezmeškajte LIVE Stream s Erikom!🎤👦 🙋‍♂️A kto je Erik? Erik je študent, tento semester … >>