Bezplatná fotografia na váš ISIC

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Žiaci majú možnosť bezplatne využiť generátor fotografií na študentský preukaz v prípade obnovenia alebo straty preukazu a vyhotoviť fotografiu už s použitím editora.

Bezplatný editor fotografií umožňuje vyhotoviť potrebnú fotografiu pomocou akéhokoľvek smartfónu. Stačí sa odfotiť a generátor automaticky odstráni pozadie a oreže fotografiu tak, aby spĺňala oficiálne požiadavky.

Odkaz: Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz – https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo