Voľná pracovná pozícia – učiteľ

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Pracovné ponuky

Škola/Školské zariadenie:  Stredná priemyselná škola dopravná

Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Kontakt (pre informácie):    spsdkvacalova@sps-dopravna.sk

Pracovné miesto kategória/podkategória:

učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie-učiteľ profesijných (odborných) predmetov zameraných na automobily, prevádzku vozidiel a elektrotechniku, učiteľ odbornej praxe – na celý úväzok aj na čiastočný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium.

Požadované doklady:

doklady o ukončení vzdelania čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Iné požiadavky/ predpokladaný nástup:  02.09.2022

Dátum zverejnenia:  08.07.2022