Stretnutie našich učiteľov so zahraničnými partnermi v Portugalsku

AdminAktuálne, ERASMUS - 3D4AUTO, Erasmus +, Novinky zo školy

V školskom roku 2021/2022 učitelia našej školy nadviazali spoluprácu s vysokými, strednými školami a vzdelávacími inštitúciami v Bulharsku, Portugalsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku a Grécku v rámci spoločného projektu, ktorý nesie názov: 3D tlač – ECVET moduly pre automobilový priemysel (ECVET compatible 3D printing training modules for automotive Technologies). Projekt reflektuje na myšlienku zavedenia najmodernejších technológií do vyučovacieho procesu odborných predmetov na stredných technických školách, s cieľom … >>

Bezplatná fotografia na váš ISIC

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Žiaci majú možnosť bezplatne využiť generátor fotografií na študentský preukaz v prípade obnovenia alebo straty preukazu a vyhotoviť fotografiu už s použitím editora. Bezplatný editor fotografií umožňuje vyhotoviť potrebnú fotografiu pomocou akéhokoľvek smartfónu. Stačí sa odfotiť a generátor automaticky odstráni pozadie a oreže fotografiu tak, aby spĺňala oficiálne požiadavky. Odkaz: Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz – https://passport-photo.online/sk/foto-na-isic-zadarmo

ŽIVOT MÁ ZELENÚ

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 22.11.2022 sa na našej škole konala akcia pre žiakov a zamestnancov školy s názvom Život ma zelenú. Akcia prebiehala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a bola zameraná na prevenciu bezpečnosti cestnej premávky u mladých vodičov. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si simulátor prevrátenia motorového vozidla, 3D okuliare na simulovanie opitosti a požitia omamných látok, ďalej prebiehali pre žiakov II. a … >>

Štrukturovaný kurz – Automatické prevodovky cez Erasmus +

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

Naši učitelia odborných predmetov sa zúčastnili štrukturovaného kurzu zameraného na tému automatické prevodovky v Českej republike – Praha, ktoré bolo realizované pracovníkmi firmy Bosch. Kurz bol rozdelený do dvoch častí a to teoretickej a praktickej. Hlavná pozornosť bola venovaná konštrukčnej časti automatických prevodoviek s funkčnou nadväznosťou meniča krútiaceho momentu, olejového čerpadla, jednotlivých snímačov, mechatroniky, prevodov a náplní až po činnosť riadiacej jednotky. Akcent … >>

Voľná pracovná pozícia – učiteľ

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Pracovné ponuky

Škola/Školské zariadenie:  Stredná priemyselná škola dopravná Adresa: Kvačalova 20, 821 08 Bratislava Kontakt (pre informácie):    spsdkvacalova@sps-dopravna.sk Pracovné miesto kategória/podkategória: učiteľ pre úplné stredné odborné vzdelávanie-učiteľ profesijných (odborných) predmetov zameraných na automobily, prevádzku vozidiel a elektrotechniku, učiteľ odbornej praxe – na celý úväzok aj na čiastočný úväzok. Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, doplňujúce pedagogické štúdium. Požadované doklady: doklady o ukončení vzdelania čestné … >>

Štrukturovaný kurz – EFQM model

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy, Projekty

V hlavnom meste Lotyšska, Rige sme absolvovali stáž na tému Ako vybudovať dokonalosť organizácie v školách. V kurze sme sa dozvedeli ako dosiahnuť dokonalosť organizácie v školskom prostredí na základe 9 kritérií dokonalosti, implementácie procesu dokonalosti vrátane sebahodnotenia a využitia rôznych podporných metód, aspektu neustáleho zlepšovania a na základného konceptu EFQM (najpoužívanejší Európsky model dokonalosti). Teoretická časť bola kombinovaná s praktickou časťou. Pracovali sme v skupinách na jednotlivých úlohách. … >>

Neprijali Ťa na strednú školu?

AdminAktuálne, Novinky zo školy

  Na našej škole máme ešte voľné miesta a tak si podaj prihlášku k nám! Organizujeme 2. kolo prijímacích skúšok do študijných odborov: 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 3765 M technika a prevádzka dopravy dňa 21. júna 2022 o 8.00 h.

Exkurzia – Múzeum holokaustu v Seredi

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Dňa 10. 5. Sa naši žiaci 1.A a 1.B triedy zúčastnili zaujímavej exkurzie, venovanej problematike holokaustu v. Expozícia bola na veľmi dobrej úrovni a žiaci sa zúčastnili aj špeciálneho seminára, venovaného problematike detí v koncentračných a pracovných táboroch. Žiaci sa dozvedeli nové informácie o SLovenskom štáte, rovnako tak sa dozvedeli o praktikách ľudáckeho režimu a spôsoboch kontrol židovského obyvateľstva.    Aj v týchto … >>

Štrukturovaný kurz – Environmental Education – Small Actions with Big Impacts

AdminAktuálne, Erasmus +, Novinky zo školy

V dňoch 7.3. -11.3.2022 sa na našej škole zúčastnili 2 kolegovia štrukturovaného kurzu cez Erasmus + s názvom Environmental Education – Small Actions with Big Impacts v meste Lisabon v Portugalsku.  Cieľom tohto environmentálneho projektu s názvom Malé akcie s veľkými dopadmi  bolo, zistenie vplyvu každodenných činností na životné prostredie a to výmenou osobných, vzdelávacích a komunitných osvedčených postupov a ich efektívnom využívaní. Naučili sme … >>

Stretnutie projektu Erasmus+ „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“

AdminAktuálne, ERASMUS - Future Cities, Novinky zo školy

Stretnutie žiakov a učiteľov z Bulharska, Poľska, Grécka a Slovenska prebehlo v Bratislave 18. – 23. októbra 2021. Naša škola participuje na projekte Erasmus+ (KA229 – School Exchange Partnerships) pod názvom „Future Cities – Smart and Sustainable Solutions“ od septembra 2020. Ako už z názvu vyplýva, projekt je zameraný na životné prostredie v mestách a udržateľné riešenia. Po proticovidových opatreniach na konci roka 2020 a v prvej polovici roka 2021 ktoré znemožnili … >>