Otvorenie nového školského roka 2020/2021

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2020 v čase: o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka, o 9:00 hod pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19  je potrebné mať pri vstupe do budovy školy vytlačené a podpísané tlačivá zákonným zástupcom, rúško a dodržiavať odstup. Tlačivá nájdete tu: https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/08/Dotazník_a_vyhlásenie_zákonného_zástupcu_alebo_plnoletého_žiaka.docx https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/08/Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_alebo_plnoletého_žiaka.docx Zároveň … >>

Otvorenie školy od 22.06.2020

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí naši žiaci, otvárame školu dňa 22.06.2020 za účelom konzultácií a preskúšania. Návšteva školy je dobrovoľná, ale pri vstupe do budovy školy potrebujete mať vytlačené a podpísané tlačivo zákonným zástupcom.  Tlačivo  Vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete tu: https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/06/Vyhlásenie_zákonného_zástupcu.docx Ďalšie informácie k otvoreniu školy od 22.06.2020 sú zverejnené na https://spsdkvacalova.edupage.org/news/#news-2304   Tešíme sa na Vás.

Možnosti vyskúšania nových testov autoškoly

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí žiaci na dole nižšie uvedenom odkaze si môžete vyskúšať nové autoškola testy 2020, ktoré sú novelizované podľa zákona od 01.04.2020. Za poplatok si môžete  aktivovať individuálny prístup a testovať sa pod svojim užívateľským profilom zaslaním SMS. Viac informácií o postupe aktivácie nových testov nájdete na https://www.testynavodicak.sk/nove-testy-na-vodicak/

Rozhodnutie o prijímacom konaní na nenaplnený počet miest pre 1. ročník šk. roka 2020/2021

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Riaditeľka SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava oznamuje, že sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest. 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – 7 žiakov 3765 M  technika a prevádzka dopravy – 9 žiakov Uchádzač, alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo). Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa … >>

Otvorená vrátnica v škole počas týždňa

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Milí žiaci, oznamujeme Vám, že od zajta bude škola otvorená každý deň okrem piatku od 8.00 – 12.30 h. Službe na vrátnici stačí oznámiť, či ste si prišli pre potvrdenie o návšteve školy, prolongovať kartu ISIC na budúci školský rok, alebo z iných dôvodov. Ak si chcete predĺžiť platnosť zliav pre dopravu na karte ISIC (lebo Vám platí iba do 30. júna 2020), stačí v priebehu mesiaca jún … >>

Možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí žiaci a rodičia v dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie, kedy je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania Vám oznamujeme v priloženom súbore možnosť spôsobu ako si predĺžiť platnosť preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok. https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2020/05/Revalidacia_platnosti_preukazu_žiaka-_ISICEURO26_pre_budúci_školský_rok2020_JUN.pdf   Za pochopenie ďakujeme.    

Výsledky prijímacieho konania

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tu nájdete výsledky prijímacieho konania a tlačivo na záväzné potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) na štúdium, ktoré je treba poslať najneskôr do 04.06.2020 poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium. Všetky výsledky nájdete aj v sekcií https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie Výsledky_prijímacieho_konania_3765_M_technika_a_prevádzka_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3760_M_prevádzka_a_ekonomika_dopravy Výsledky_prijímacieho_konania_3739 M_elektrotechnika_v_doprave_a_telekomunikáciách Záväzné_potvrdenie_o_nastúpení(nenastúpení)na_štúdium   Tešíme sa na Vás!  

Možnosti štúdia na STU v Bratislave

AdminNovinky zo školy

Tu nájdete propagačné materiály o študijnom programe profesijného bakalára, ale  aj o  ostatných  zaujímavých študijných programoch a ďalšie informácie o štúdiu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Plagat_Studuj_Strojarinu_2020 Brozurka_StudijneProgramy_SjF_2020 PB_plagat_2