Virtuálny deň otvorených dverí univerzity STU v Bratislave

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí štvrtáci a žiaci.

Tím propagácie SjF STU v Bratislave by Vás chcel touto cestou pozvať na virtuálny Deň
otvorených dverí,  ktorý organizuje Národné Kariérne
Centrum, a ktoré sa uskutoční 27.4.2020 o 14:00 tu:
https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk/