Výsledky prijímacieho konania

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Tu nájdete výsledky prijímacieho konania a tlačivo na záväzné potvrdenie o nastúpení(nenastúpení) na štúdium, ktoré je treba poslať najneskôr do 04.06.2020 poštou,elektronicky alebo oskenovaný s podpisom na email: spsdkvac@ba.telecom.sk. Prosíme o zaslanie záväzného potvrdenia aj v prípade nezáujmu o štúdium.

Všetky výsledky nájdete aj v sekcií https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/prijimacie-konanie

Výsledky_prijímacieho_konania_3765_M_technika_a_prevádzka_dopravy

Výsledky_prijímacieho_konania_3760_M_prevádzka_a_ekonomika_dopravy

Výsledky_prijímacieho_konania_3739 M_elektrotechnika_v_doprave_a_telekomunikáciách

Záväzné_potvrdenie_o_nastúpení(nenastúpení)na_štúdium

 

Tešíme sa na Vás!