Projekt Leonardo da Vinci

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Dňa 25. júna 2010 bol našej škole schválený finančný príspevok na projekt Teaching methods in English v rámci Programu celoživotného vzdelávania – podprogram Leonardo da Vinci – Partnerstvá.

Tento príspevok bol určený na realizáciu mobilít našich učiteľov do partnerských škôl v krajinách:

  • Nórsko (Thor Heyerdahl Upper Secondary School),
  • Nemecko (Staatliche Berufsoberschule Landshut),
  • Španielsko (IES „ÁNGEL DE SAAVEDRA“),
  • Rumunsko (Colegiul National Gheorghe Vranceanu) .

Cieľom projektu  Teaching methods in English bolo porovnanie školských systémov v partnerských krajinách, porovnanie školských vzdelávacích programov, aktívne pozorovanie a hospitovanie na vyučovacích hodinách, ktoré boli realizované v pracovnom jazyku projektu, v angličtine. V rámci projektového stretnutia na našej škole odučili i naši učitelia niekoľko všeobecno-vzdelávacích i odborných hodín v anglickom jazyku s využitím rôznych vyučovacích metód, didaktickej techniky a IKT.

Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na webovej stránke https://sites.google.com/site/lptmie/about-our-project 

Mobility učiteľov sa realizovali podľa programu aktivít, ktorý navrhol koordinátor projektu v Nórsku. Aktivity projektu, na ktoré bol využívaný finančný príspevok Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu boli ukončené 31. júla 2012.

Výsledné produkty projektu možno nájsť v databáze EST na adrese:

http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2010-1-NO1-LEO04-01826

Správy z projektových stretnutí

    Projektové stretnutie v Nórsku

    Projektové stretnutie na Slovensku

    Projektové stretnutie v Španielsku

    Projektové stretnutie v Rumunsku

    Projektové stretnutie v Nemecku

    Záverečné projektové stretnutie

Výsledné produkty projektu

   In-training opportunities-Slovakia

   Management conclusions

    Lesson plan

    Class management

    SWOT ANALYSIS

    Education and School system in Slovakia

    The uses of ICT in teaching

    Adapted education in Slovakia

    Minutes of video conference on skype 8 nov 11 revised edition-1