Projekt Biomasa

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Názov projektu:
STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE
Program:
Akronym projektu:
SMAPUDE_LIFE
Číslo projektu:
LIFE12 INF/SK/000165
Organizátor:
BIOMASA, združenie právnických osôb 023 34 Kysucký Lieskovec č. 743, www.biomasa.sk
Doba realizácie:
01. 09. 2013 – 31. 08. 2016
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody
Cieľové skupiny:
Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, študenti stredných a vysokých škôl, široká verejnosť

Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl

  • Interaktívne súťaže
  • Fotografické súťaže
  • Exkurzie
  • Prednášky
  • VYdanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie

Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.

5.mája 2014, v rámci GREEN WEEK 2014 – Energia bez konca, sa 18 žiakov spolu s p.prof. Stuparekovou, zúčastnilo exkurzie do sídla a prevádzky združenia  Biomasa v Kysuckom Lieskovci, kde sa bližšie oboznámili s cieľmi tohto projektu a prevádzkou, v ktorej vyrábajú drevené pelety.

Pelety sú nielen ekologickým palivom, ale majú aj ďalšie uplatnenie, napríklad ako podstielka pre domáce zvieratká.

Zámerom akcie bolo a je zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a podpora využívania lokálnych obnoviteľných zdrojov energie.