Odhalenie pamätnej tabule legendárnemu hokejistovi

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 13. 11. 2019, v rámci DOD, u nás na škole prebehlo slávnostné odhalenie pamätných tabúľ Jozefa Golonku a Antona Tkáča, významných osobností slovenského športu, ktorí strávili študentské časy v budove našej školy. J. Golonka predniesol veľmi motivujúci prejav pre našich študentov, v ktorom spomenul aj svoje športové začiatky.