Deň otvorených dverí

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 13. novembra 2019 sa na našej škole uskutoční tradičný Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na našej škole a pre verejnosť od 10.00 h do 17.00 hod. Okrem predstavenia štúdia v troch ponúkaných študijných odboroch a praktických jázd autoškoly na školskom dvore pozývame všetkých návštevníkov na dve špeciálne akcie:

– možnosť previesť sa na elektromobile okolo školy,

– slávnostné odhalenie pamätných dosiek olympijských športovcov – bývalých žiakov školy (vtedajšej základnej školy na Kvačalovej ulici) – Antona Tkáča a Jozefa Golonku.