Naša virtuálna mobilita do Bulharska

AdminAktuálne, ERASMUS - The Castles, Novinky zo školy

Spolupráca žiakov a učiteľov šiestich krajín (Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Rakúsko a Slovensko) v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ začala už v roku 2018. Spoločný projekt pod názvom The Castles on Danube – Our Linking Heritage (Zámky na Dunaji – dedičstvo, ktoré nás spája) bol naplánovaný na dva roky. Pandémia COVID-19 však však zmenila celý náš život a ovplyvnila i naplánované aktivity projektu. Mobility žiakov a učiteľov do partnerských škôl sme museli pozastaviť a celý uplynulý rok sa učitelia stretávali iba na online webinároch a konferenciách.

Koordinátor projektu – bulharská škola – sa z dôvodov pretrvávajúcich problémov pri cestovaní rozhodol zorganizovať virtuálnu mobilitu v dňoch 7. – 11. júna 2021. Zúčastnili sa jej žiaci zo všetkých partnerských škôl aj so svojimi učiteľmi a niesla sa v znamení témy One Day in the Castle (Jeden deň na hrade).

Z množstva aktivít, prezentácií, kvízov a online hier na túto tému pridávame link na video, ktoré natočili naši žiaci na Bratislavskom hrade a ktorého scenár si sami vytvorili. Jeden  z nich sa premenil na ducha hradu, ktorý sa po 400 rokoch prihovoril jednému turistovi…

 

https://www.youtube.com/watch?v=7wIT0NiwRxY