Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

AdminAktuálne, Novinky zo školy, Úradná doska

Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 prebehne 02. septembra 2021 nasledovne:

Nástup žiakov I. ročníka:

  1. septembra 2021 o 8.00 hod vo vestibule školy

 

Nástup žiakov ostatných ročníkov:

  1. septembra 2021 o 9.00 hod do jednotlivých tried

 

Žiaci sú povinní:

  • absolvovať ranný filter v súlade so Školským semaforom (odmeranie telesnej teploty),
  • priniesť podpísané „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (v prílohe),
  • priniesť vysvedčenie z 9. ročníka potvrdzujúce úspešné ukončenie ZŠ (len žiaci I. ročníka),
  • pohybovať sa v budove školy sa iba s prekrytím horných dýchacích ciest.

 

Predpokladané ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a informačných triednických hodín je o 10.00 h.

 

Želáme Vám úspešný školský rok!

 

https://www.sps-dopravna.sk/wp-content/uploads/2021/08/Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx