Oznam o pokračovaní dištančného vzdelávania od 11. januára 2021

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva zo dňa 4. januára 2021 naša škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu dištančného vzdelávania od 11. januára 2021 až do odvolania. Presnejšie informácie o možnosti návratu do škôl na prezenčné vzdelávanie budeme zverejňovať po ich potvrdení našim zriaďovateľom.