Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Naši žiaci I.A, I.B, I.C a II.A sa zúčastnia akcie Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (ďalej len TVT), ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2023 od 9.00 do 10.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3, Bratislava. Mottom tohtoročného TVT je Po kroku k pokroku. Súčasťou Otvorenia TVT bude krátka diskusia, v rámci ktorej sa študenti dozvedia zaujímavé informácie z oblasti energetiky a z diela Aurela Stodolu. Jeho prínos môžeme vidieť aj v súčasnosti.

Centrum vedecko-technických informácií SR pri príležitosti TVT 2023 pripravilo aj aplikáciu Aurel Stodola AI, postavenú na umelej inteligencii. Ocitnete sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu v obklopení parných turbín. Predstaví sa aj panelová výstava o tomto majstrovi techniky, doplnená o rozšírenú realitu.