“Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 – mimoriadne usmernenie”

AdminAktuálne, Novinky zo školy

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole! Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa preferenčných bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov ZŠ. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Upravené kritériá prijímania do 1. ročníka. Upravené_kritériá_prijímania_SPŠD_2020-2021 Ubezpečujeme Vás, že na Vaše prihlášky (ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez … >>

POZVÁNKA na FB LiveStream pre záujemcov o štúdium na Strojníckej fakulte

AdminAktuálne, Novinky zo školy

POZVÁNKA na FB LiveStream: Zdravíme všetkých stredoškolákov! Hlavne maturantov, ale aj ostatných, ktorí rozmýšľajú kam si podať prihlášku na VŠ a možno aj nad štúdiom strojariny. Ak máte otázky: 👉Ako také štúdium vyzerá❓ 👉Dokedy si treba podať prihlášku❓ 👉Na čo sa treba pripraviť❓ Alebo… Aké to je bývať na intráku❓ Určite nezmeškajte LIVE Stream s Erikom!🎤👦 🙋‍♂️A kto je Erik? Erik je študent, tento semester … >>

Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD

AdminErasmus +, Novinky zo školy

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch  20. 05. – 03. 06. 2019 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+. Cieľom projektu „Zvyšovanie kvality praktického vyučovania žiakov SPŠD“ je zvýšenie kvality praktickej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Poslaním našej školy nie … >>

Exkurzia – spaľovňa odpadu

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 3. a 10. 12. 2019 žiaci štvrtého ročníka absolvovali exkurziu v spaľovni komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle. Oboznámili sa s prevádzkou spaľovne a v reále videli množstvo odpadu, ktorý sa denne vyprodukuje a ktorýsa sa následne môže ešte separovať. Podívejte se na fotky z akce:

Burza práce a informácií

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 25. novembra 2019 si stánok našej školy mohli obzrieť účastníci Burzy práce a informácií v priestoroch Cultusu v Ružinove. Pani učiteľky a ochotní žiaci z Kvačalky poskytovali informácie a propagačné materiály o študijných odboroch, autoškole a aktivitách školy. Akciu organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Majstrovstvá vo florbale

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnila súťaž vo florbale. Výber školy sa umiestnil na majstrovstvách BA II vo florbale na 2. mieste. Žiak našej školy – Jakub Kratochvíl bol vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Žiaci našej školy sa predstavili v zostave Samuel Blažek, Róbert Futák, Viktor Futák, Tomáš Gombkötö, Jakub Kratochvíl, Juraj Lacko, Erik Matlovič a Andrej Szigl.

Exkurzia v ZSSK

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 19. 11. 2019 sa naši druháci zúčastnili exkurzie v ZSSK, kde absolvovali prezentáciu pracovísk a dozvedeli sa o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Aj táto exkurzia im do budúcna pomôže v rozhodovaní sa o voľbe povolania.

Odhalenie pamätnej tabule legendárnemu hokejistovi

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Dňa 13. 11. 2019, v rámci DOD, u nás na škole prebehlo slávnostné odhalenie pamätných tabúľ Jozefa Golonku a Antona Tkáča, významných osobností slovenského športu, ktorí strávili študentské časy v budove našej školy. J. Golonka predniesol veľmi motivujúci prejav pre našich študentov, v ktorom spomenul aj svoje športové začiatky.

Víkend zatvorených hraníc

sps_dopravna_bratislavaNovinky zo školy

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Ústavom pamäti národa organizuje Víkend zatvorených hraníc, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2019 na Cyklomoste slobody v Bratislave – Devínskej Novej Vsi. Týmto podujatím chceme pripomenúť totalitnú atmosféru na hraniciach a spomínať na obete Železnej opony, ktorých cesta za slobodou stála to najcennejšie – ľudský život. Program: 10.00 – Osadenie hraničných závor pripomínajúcich Železnú oponu. Cez hranice na Cyklomoste slobody sa nedostane nikto … >>