Prenájom telocvične

Zlatica BaxováAktuálne, Novinky zo školy

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, telocvičňu až do odvolania neprenajímame.