Medzinárodné projekty International Education

sps_dopravna_bratislavaProjekty

Prvý medzinárodný projekt sme na našej škole realizovali v roku 1996 s podporou Národnej kancelárie Socrates so strednými školami v Belgicku, Nemecku a Španielsku. V tom období však nebolo možné v rámci grantu uskutočniť aj medzinárodnú výmenu žiakov. A preto v roku 1999, keď sa trojročný cyklus projektu Socrates skončil, rozhodli sme sa pridať k ďalším desiatim európskych stredným školám zo šiestich krajín a podpísať dokument, v ktorom sa riaditelia škôl zaviazali k medzinárodnej spolupráci pod názvom „International Education“ – Medzinárodné vzdelávanie.

Jednotlivé školy sa dohodli na každoročnom recipročnom výmennom systéme žiakov. Počas jedného školského roka sa 15 až 20 žiakov každej krajiny zúčastní tzv. projektového týždňa v niekoľkých partnerských školách. Cieľom tohto pobytu nie je iba spoznanie krajiny, ale predovšetkým spoznanie života stredoškolských študentov na škole i mimo nej, čiastočné zapojenie sa do vyučovacieho procesu, overenie si svojich jazykových i iných zručností. Do výmennej spolupráce sme vstupovali projektami „Po stopách známych osobností Bratislavy“ a „Organizácia dopravy v Bratislave“, „Jeden týždeň bratislavčanom“ . Tento rok ponúkame projekt ISTROPOLIS žiakom z nemeckých a belgických škôl v období od 13. do 17. marca 2006.

Naši študenti sa v minulých rokoch zúčastnili napr. projektov v nemeckom Monchengladbachu „Nové druhy energií“, v nemeckom Göttingene „Mesto Göttingen“ alebo „Výroba mydla“, v belgickom Wawre „Kto bol Napoleon“ alebo „Vesmír“, v belgickom Tienen „Európske rozprávky“ alebo v holandskom Vughte projektu o živote a diele maliara Bosha.

Každoročne o tomto čase na začiatku školského roku sa začína intenzívna príprava nového roku Medzinárodného vzdelávania na našej škole. Názvy projektových týždňov a ich podrobný program (v angličtine a v nemčine) sú zverejnené na spoločnej internetovej stránke partnerských škôl www.international-education.be. Recipročná výmena žiakov sa osvedčila a sú s ňou spokojní naši i rodičia žiakov v zahraničí. Náš žiak si musí financovať iba dopravu a poistenie, ostatné zabezpečuje hosťujúca škola. Jedná sa predovšetkým o ubytovanie a stravovanie žiakov v rodinách. So skupinkou 5 – 6 žiakov vysielame i učiteľa, keďže ide o žiakov vo veku 15 – 17 rokov.

Začiatkom každého školského roku koordinátorská škola Maurick College vo Vughte organizuje konferenciu riaditeľov zúčastnených škôl. Konferencia sa uskutočňuje vždy v inej škole, v októbri r. 2003 sa uskutočnila i v Bratislave, v priestoroch zasadačky v budove BSK s úvodným slovom vtedajšieho župana p. Romana. V jednotlivých školách sa organizujú pracovné stretnutia koordinátorov projektu, na ktorom sa prezentujú jednotlivé pripravené projekty, ich program a koordinátori sa dohodnú na presnom počte žiakov, ktorí vycestujú, resp. ktorí sa zúčastnia projektu.

V minulom šk. roku sa riaditeľka našej školy zúčastnila aj konferencia ELOS – Schools for European Citizenship v holandskom meste Lienden. Ide o úvodnú konferenciu pilotného projektu holandských stredných škôl, na ktorú boli prizvaní predstavitelia stredných škôl z Európy, ktoré majú už nejaké skúsenosti z práce v medzinárodných projektoch.

Naša škola patrí k jedenástim zakladajúcim školám medzinárodného projektu International Education. V tomto školskom roku je členom asociácie týchto šestnásť škôl:

 • Maurick College, Vught, Holandsko,
 • Georg Christoph Lichtenberg Gesamtschule, Göttingen, Nemecko,
 • Gymnasium Rheindahlen, Mönchengladbach, Nemecko,
 • Institut Saint-Jean Baptiste, Wavre, Belgicko,
 • Königliches Athenäum Eupen, Eupen, Belgicko,
 • Lycée privé Francois d’Éstaing, Rodez, Francúzsko,
 • Institut Familial, Montauban Cedex, Francúzsko,
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava, Slovensko,
 • Centre d´Estudis Joan XXIII, Barcelona, Španielsko,
 • Collegi Sant Esteban di Kostka, Španielsko,
 • Instituto Professionale Agricoltura, E Pachino, Taliansko,
 • Instituto Superiore Archimede, Rossolini, Taliansko,
 • Liceo Scientifico Statale „M. Grigoletti“, Pordenone, Taliansko,
 • Boswells School, Essex, Veľká Británia,
 • Gymnazjum nr 2 im. Šw. Jadwigi Królowej, Rybnik, Poľsko,
 • Colegiul National „Georghe Lazar“, Sibiu, Rumunsko.