Externé štúdium pre absolventov inej strednej školy

Prevádzka a ekonomika dopravy externé štúdium (večernou a dištančnou formou)  

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách externé štúdium (večernou a dištančnou formou) 

Od školského roka 2021/2022 ponúkame absolventom inej strednej školy (úplné stredné vzdelanie s maturitou) externé štúdium vo vybraných študijných odboroch v dĺžke štúdia 1 rok  večernou a dištančnou formou.

Zistite o odbore viac
 

KÓDY ODBOROV

3760 M prevádzka a ekonomika v doprave

3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
Stredné odborné vzdelanie s maturitou

ZAKONČENIE ŠTÚDIA
Maturitná skúška

DĹŽKA ŠTÚDIA
1 rok

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Motivačný list

POČET PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV
8+8

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ
-


Hlavné dôvody, prečo študovať tieto odbory


Dopravné firmy neustále potrebujú zamestnancov zo znalosťami dopravy

Tieto odbory sú žiadané na trhu práce

Budete pracovať v modernom prostredí

V odbore prevádzka a ekonomika dopravy budete pracovať so softvérmi na ekonomiku, účtovníctvo, vyťažovanie vozidiel a na vyhľadávanie trasy prepravy.

Budete mať široké uplatnenie

Široké uplatnenie – od technických cez administratívne až po manažérske pozície.

Odbor pre budúcnosť

Odbor elektrotechnika v doprave a v telekomunikáciách Vás pripraví na budúcnosť – informatika v doprave, automatizácia, informačné a telekomunikačné systémy vládnu doprave.

Naučíte sa programovať

Budete sa učiť programovať Arduino, Raspberry Pi a zvládnete i programovací jazyk Python.

Zvládnete diagnostikovať vozidlá

Naučíte sa diagnostiku vozidiel aj ich opravy.

                                           Čo hovoria naši absolventi?


Image

Ing. Martin Lelkes
Podnikateľ v cestnej doprave
Absolvent školy

Som absolvent Strednej priemyselnej školy dopravnej a momentálne sa úspešne venujem podnikaniu vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave. Nakoľko ma od útleho veku fascinovali nákladné vozidlá a dianie okolo nich, bola SPŠD a odbor prevádzka a ekonomika cestnej dopravy jasná voľba pri rozhodovaní, akú dráhu zvoliť po základnej škole.

Škola absolútne splnila všetky očakávania, čo sa týka výučby odborných predmetov, ale aj všeobecných vedomostí. Naučila ma logickému uvažovaniu, a teda ma dokonale pripravila na všetky úskalia spojené s týmto nádherným, ale zároveň veľmi náročným podnikaním.

 
 

Kde sa uplatníte?


Uplatnenie nájdete napríklad v polícii, colnej správe ako logistik, dispečer alebo colník. Dispečerom, vedúcim dopravy a logistikom môžete byť aj v súkromných firmách, podnikoch hromadnej dopravy a štátnej správe ciest. Pracovať môžete rovnako ako servisní technici, pri výrobe a servise elektrických vozidiel a pri vývoji informačných systémov v doprave.

 

              Čo potrebujete vedieť o externom štúdiu


  • Prihlášky na externé štúdium prijímame do konca mája 2021.
  • Podmienkou prijatia je ukončené stredné vzdelanie s maturitou.
  • Štúdium je bezplatné.
  • Štúdium prebieha večernou formou dvakrát do týždňa (5 hodín) a dištančne.
  • Štúdium trvá 1 školský rok a ukončuje sa maturitnou skúškou z teoretickej a praktickej časti odborných predmetov.
  • Ďalšie informácie Ing. Tomáš Galandák 02/55 96 86 92.
Image

Zaujala Vás naša ponuka?

Prihláška na externé štúdium tu:
Zistite, ako sa k nám dostať