Školská rada


Školská rada je platforma, ktorá umožňuje rodičom, učiteľom, dospelým žiakom a ďalším osobám podieľať sa na správe školy. Rada má 11 členov a je volená na 4 roky.
 
 

Členovia rady

Stupareková Ľubica, RNDr., predseda, učiteľ
Tomiczková Miroslava, Mgr., podpredseda, učiteľ
Frčková Jana, člen, nepedagogický pracovník
Bošaniová Margita, Mgr., člen, rodič
Pavlovičová Jana, člen, rodič
Ďurďovičová Elena, člen, rodič
Findl Ladislav, člen, delegovaný zriaďovateľom
Stavrovská Iveta, Ing., člen, delegovaná zriaďovateľom
Baumann Martina, Mgr., člen, zástupca zamestnávateľov
Sloboda Vladimír, Ing., člen, poslanec NR
Bohuslávek Martin, člen, žiak